Sensorer i gadebelysning kan spare 80% af kommunernes elforbrug

ÖSCH - Öresund Smart Cities Hub
Hvad er en smart by? Partnerne i projekt Öresund Smart City Hub har afprøvet hvordan man kombinerer IT-løsninger og åbne data i byplanlægning, så man får en bæredygtig byudvikling – og en smart by.

IT-løsninger er ligeså væsentlig i byplanlægningen som asfalt og busser og kan lette kommunernes servicering af borgerne – men løsningerne skal være let tilgængelige og brugervenlige. Mange kommuner har svært ved at følge med udviklingen. Derfor har de brug for samarbejde med den private sektor for at finde frem til de rette løsninger.

Når gadelygterne tændes

Gennem projekt Öresund Smart City Hub har kommuner fået konkrete erfaringer med, hvordan IT-løsninger kan integreres i byens funktioner – eksempelvis i gadebelysning og cyklisters færden i byen. Og de har erfaret hvordan sådanne løsninger kan skabes i samarbejde med private virksomheder.

Gadebelysning er en stor driftsomkostning i kommunerne og udgør cirka 50 procent af kommunernes elforbrug. Gennem interview med kommuner og virksomheder har projektet udarbejdet et inspirationskatalog over mulige løsninger. Et eksempel er kombinationen af LED-belysning med sensorer til intelligent gadebelysning. Gadebelysningen lyser kun, når der går borgere i gaderne og kommunerne kan derved spare op til 80 procent af deres elforbrug. Du kan læse mere i inspirationskataloget her

Kommunernes planer om flere cyklister bremses af manglende kendskab til cyklisters færden i byerne. Byplanlægningen tager sjældent højde for cyklisternes behov; ex cykelparkering. Projektet har gjort det muligt for byplanlæggere fra København, Lund og Malmø at mødes og samle deres viden og data om cyklisters adfærd. Det har gjort det muligt at lære af erfaringer og få et overblik over hvordan apps, GPS og lignende kan gøre det nemmere for cyklisterne – eksempelvis at finde parkeringsmuligheder.

Nye løsninger – nye samarbejdsformer

Kommunerne har behov for nye løsninger i udviklingen af byerne. Projektet har vist, at det offentlige med succes kan samarbejde med private aktører for at udvikle nye løsninger. Projektet har resulteret i udviklingsprojekter mellem kommunerne og 80 private aktører.

Læs om projektet her

Fakta om projektet

Kontakt:

Karolina Huss

kah@oresundskomiteen.dk

+45 31 31 68 44

Webside:

www.oresundskomiteen.org/oresund-smart-city-hub/

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Öresundskomiteen

Projektpartnere: København Kommune, Copenhagen Cleantech Cluster, Aalborg Universitet, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden, Lunds universitet, Malmö Stad, Region Skåne

Projektperiode: 1 augusti 2012 - 1 september 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 917 261 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 458 630 EUR

Kontakt: Karolina Huss

E-mail: kah@oresundskomiteen.dk

Tel: +45 31 31 68 44

Webside: www.oresundskomiteen.org/oresund-smart-city-hub/

ÖSCH - Öresund Smart Cities Hub