Ørescenen - udvikling af scenekunst for børn og unge
Kan teater hjælpe børn og unge med at forstå naboerne over Sundet bedre? Ørescenen arbejdede for at udvikle børne- og ungeteateret tværs over Øresund for at skabe bedre teateroplevelser for de næste generationer.

Et universelt sprog
Teater er et universelt sprog, der kan krydse grænser både psykisk og fysisk. Projekt Ørescenen blev skabt ud fra behovet om et tværkulturelt og samarbejdende forum for producenter og arrangører op til og efter den internationale festival for børn- og ungeteater i Malmø og København i 2011, ASSITEJ.

Projektet ville skabe flere scene-kunstoplevelser på tværs af Sundet. Tanken var, at dette skulle skabe økonomisk vækst i kraft af mere arbejde på begge sider af Sundet. Derudover skulle børn og unge igennem en dansk-svensk teaterudveksling kunne opleve nabolandet og nabosproget på en måde, der øger forståelsen.

Hvordan engagerer man publikum?
Projektets mål var at udvikle og skabe gode forhold for scenekunst for børn og unge i Øresundsregionen. Ørescenen undersøgte derfor, hvem aktørerne var inden for børne- og ungdomsteater, og inviterede disse aktører til fem workshops. Ørescenens fem afholdte workshops havde fokus på at udveksle erfaring, der i sidste ende kunne gøre teatret bedre for børn og unge. Emnerne var blandt andet engagement af publikum, og hvordan man som arrangør og producent kán skabe rammer, der fordrer et både kreativt engagement, men også skaber et økonomisk stabilt forum, hvor teaterformen kan bestå på egne præmisser.

Hjemmeside skulle fortsætte samarbejde
Projektet lagde op til, at samarbejdet blandt de forskellige producenter og teaterarrangører skulle fortsætte på projektets hjemmeside efter projektets afslutning. På denne måde var det tanken, at man skulle opbygge en fysisk og online platform for videre videndeling og kompetenceudvikling. Projektet havde dog svært ved at samle den store mænge af små organisationer, så initiativerne blev ikke til mere.

Interesseret i teater? Publikumsudvikling er et tema i projektet Teaterdialog. Læs mere om Teaterdialog her.

Video

Fakta om projektet

Kontakt:

Niclas Malmcrona, Svensk Assitej

nm@assitej2011.info

+46 86 598 633

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Svenska ASSITEJ

Projektpartnere: ASSITEJ Danmark

Projektperiode: 1 mars 2010 – 31 december 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 312 900 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 107 486 EUR

Kontakt: Niclas Malmcrona, Svensk Assitej

E-mail: nm@assitej2011.info

Tel: +46 86 598 633

Læs konklusionerne fra projektet