Ørestat III
Statistik – et vigtigt redskab for mobilitet over Øresund. Hvor mange pendlere er der i Øresundsregionen? Hvor mange flytter over grænsen for at arbejde? Og hvis du tænker på at arbejde på den anden side af Øresund, hvordan er prisudviklingen på fast ejendom? Dette er bare noget af den statistik, som partnerne i projekt Ørestat III har samlet og gjort mere tilgængelig.

Viden danner grundlag for beslutninger

Ønsker om øget mobilitet over Øresund og et mere integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen er et mål i Øresundsregionens udviklingsstrategi og et af målene i for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i programperioden 2007-2013. For at udvikle projekter, der bidrager til at opnå disse mål, og for at følge udviklingen, er der brug for viden om, hvordan virkeligheden ser ud og hvad udgangspunktet er. Hvor mange pendler reelt? Hvordan er studiependlingen? Og så videre.

Partnerne bag projekt ”Ørestat III” har arbejdet sammen om at udvikle statistik, der netop fokuserer på aktiviteter på tværs af Øresund – da meget statistik primært er dansk eller svensk.

Statistik for alle – også for dig

Et væsentligt resultat af samarbejdet er en opdateret og mere anvendelig Øresundsdatabase og webside. Her kan du som borger nemt finde statistik og analyser om Øresundsregionen – og få svar på eksempelvis prisudvikling af fast ejendom og studiependling. Du kan også selv producere et statistikkort. Databasen er en unik informationskilde til statistik om Øresundsregionen, se mere her.

Projektet har også udgivet en række publikationer med analyser og ny statistik for en samlet Øresundsregion. Dette er ligeledes tilgængeligt på hjemmesiden for Øresundsdatabasen.

Statistik over grænser

Partnerskabet har også udviklet en metode for fremstilling af grænseregional statistik. Denne metode kan bruges fremover af de nationale statistikmyndigheder til udvikling af statistik på tværs af nationale grænser. Derudover er samarbejdet i netværket ”Forum for Øresundsanalyse og statisk” styrket gennem Øresundskomiteen. Her kan fremtidige analyser og statistik udvikles og anvendes.

Fakta om projektet

Kontakt:

Anna Bjärenlöv

anna.bjarenlov@skane.se

+46 406753257

Webside:

www.orestat.se

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Skåne

Projektpartnere: Region Sjælland, Helsingborgs Stad, Landskrona Kommun, Malmö Stad, Arbetsförmedlingen, Öresundskomiteen, Region Hovedstaden

Projektperiode: 1. september 2011 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 340 349 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 670 174 EUR

Kontakt: Anna Bjärenlöv

E-mail: anna.bjarenlov@skane.se

Tel: +46 406753257

Webside: www.orestat.se