SKAT København og Skatteverket södra regionen undersøgte, om skatteregler holder mindre virksomheder fra at producere og levere tjenesteydelser på tværs af Øresund.

Öresund Business Over Borders - Tax (BOB-Tax)
Har forskellige skatteregler i Sverige og Danmark betydning for, om virksomheder vælger at drive forretning over Sundet? Det ville projektet Öresund Business Over Borders finde ud af.

Blokerer skatteregler for virksomheder?
Forskning peger på, at de cirka 250.000 små og mellemstore virksomheder i Øresundsregionen ikke driver virksomhed af betydning over landegrænsen. Mange har ment, at indviklede skatteregler har stor betydning for dette.

SKAT København og Skatteverket södra regionen undersøgte derfor i projektet Øresund Business Over Borders, om skattereglerne holder de mindre virksomheder fra at producere og levere tjenesteydelser på tværs af Øresund.

Skatteregler mindre betydning
Projektets to partnere lavede analyser og afholdt workshops med rådgivere og erhvervsliv. Arbejdet mundede ud i en to-dages konference for primært ledere fra de to skatteadministrationer. Målet var at komme med forslag til konklusioner og muligheder for at få flere små og mellemstore virksomheder til at drive virksomhed over Sundet. Konklusionen blev dog, at skattereglerne i første omgang ikke er problemet.

Forskelligheder og praktik
Skatteregler fik ikke stor betydning i projektets konkusion. Til gengæld blev det påpeget, at forskelligheder i kulturen kan have indflydelse, og at små virksomheder rent praktisk kan have sværere ved at drive virksomhed over Øresund på grund af økonomi og overskud til at sætte sig ind i nye regler.

Der er derfor stadig mulighed for at undersøge, om disse faktorer rent faktisk har indflydelse på de små og mellemstore virksomheders bevægelse over Sundet. 

Fakta om projektet

Kontakt:

Hans Ingvar Andersson

hans.ingvar.andersson@skatteverket.se

+46 70 36 271 60

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Skat København

Projektpartnere: Skatteverket södra regionen

Projektperiode: 1. januar 2011 - 31. marts 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 327 324 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 163 661 EUR

Kontakt: Hans Ingvar Andersson

E-mail: hans.ingvar.andersson@skatteverket.se

Tel: +46 70 36 271 60