Øresund EcoMobility
Lastvogne, tankskibe og godstoge. Godstransport kræver store fartøjer, der forurener meget. Øresund EcoMobility ville gøre Øresundsregionen grønnere ved at skabe mere miljøvenlige transportløsninger.

Holdbar transport i Øresundsregionen
Antallet af pendlere og mængden af gods, som transporteres over Sundet, er steget støt siden Øresundsbroen blev bygget. Den store mængde transport fører imidlertid til et større olieforbrug og udledning af drivhusgasser. Transportsektoren står for 30 procent af den samlede CO2-udledning i Sverige og 21 procent i Danmark. Hvis vi skal sikre, at regionen bevæger sig mod et grønnere samfund, skal vi stoppe den udvikling, der fører til mere transport. Det er imidlertid en svær problemstilling, der kræver at vi tænker ud af boksen og inddrager både virksomheder, universiteter og myndigheder. Der findes ikke én type af aktør eller én løsning, som effektivt kan fremme klimavenlig transport. Det er derimod nødvendigt, at vi samarbejder. Øresund EcoMobility ville skabe nye løsninger for, hvordan vi sikrer holdbar transport i regionen. 

55 events
Øresund EcoMobility arbejdede for at øge vidensniveauet om fremtidens grønne transport hos medborgere, virksomheder og kommuner. Projektet afholdt syv kurser for studerende samt adskillige konferencer. I alt afholdt projektet 55 events, der gik ud på at sprede viden om grøn transport. Foruden events udgav projektet en masse publikationer og bogen ”Re-thinking Trasport in the Øresund Region”, der er eksempler på problemer og løsninger for regionens transportsystem. Find bogen nederst på denne side.

Projektet fik ros fra flere sider. Blandt andet fra Svenska exportrådet, der præsenterede EcoMobility som et forbillede for projekter inden for miljøområdet.

”Mere end bare rapporter”
Projektet havde et mål om at være ”mere end bare rapporter”. Derfor var man med til at sætte konkrete initiativer i gang. Samtlige partnere i projektet netværkede med eksterne interessenter, der førte til nye projekter. Blandt andet var EcoMobility med til at skabe ”City-logistik-kbh”, som er et koncept for samordnet varedistribution og ”Green STRING Transport Corridor”, som går ud på at etablere en grøn transportlinje fra Sverige til Tyskland. Selvom projektet er afsluttet, lever målet om at skabe innovativ og mere miljøvenlig transport videre gennem de nye initiativer.

Green STRING Corridor er et Interreg-projekt. Læs mere om projektet her.

Forslag til løsninger for regionens transportsystem

Øresund EcoMobility rapport 

Bog: "Rethinking Transport in
the Øresund Region - Policies,
Strategies and Behaviours"

Fakta om projektet

Kontakt:

LU Open

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Danmarks Tekniske Universitet, Malmö högskola, Copenhagen Business School, Københavns Kommune, Roskilde Universitet, Trivector AB, Öresund Logistics

Projektperiode: 1. maj 2009 - 30. april 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 658 046 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 829 023 EUR

Kontakt: LU Open