Øresund Media Platform
På trods af en tæt geografi og lignende sprog og kultur er det begrænset hvor meget aviser og andre nyhedsmedier fortæller om Øresundsregionen som en samlet region. Ifølge partnerne bag projektet Øresund Media Platform er den journalistiske dækning for lav. Den styres derudover i højere grad af personlige forhold hos journalisterne end af redaktionelle strategier. Det kan en fælles media platform ændre på.

Få nyheder fra Øresundsregionen via News Øresund

Projektet Øresund Media Platform har gennem unik dansk-svensk medieforskning påvist store brister i den journalistiske bevågenhed af Øresundsregionen som én region.  Trykte danske og svenske aviser blev undersøgt gennem 10 år for deres dækning af Øresundsregionen, som ifølge partnerne var påfaldende lav. Dette resultat brugte partnerne til at øge mediernes almene viden om problematikken og som grundlag for en ny fælles nyhedsplatform.

Det væsentligste resultat af projektet er etableringen af et dansk-svensk nyhedsbureau, News Øresund. Denne fælles nyhedsplatform er et tosprogligt nyhedsbureau og nyhedsredaktion, der formidler nyheder i begge lande med fokus på Øresundsregionen.  Som uafhængig nyhedskilde har News Øresund udgivet over 1100 nyhedstelegrammer, som i stor udstrækning anvendes af blandt andet Øresundskomiteen. Derudover findes News Øresund på Flickr med over 1000 frit tilgængelige fotos fra Øresundsregionen.

Nyhederne over Øresund fortsætter

Samarbejdet mellem Roskilde og Lunds universiteter var afgørende for at synliggøre manglen på fælles nyheder i Øresundsregionen og italesætte behov for en fælles nyhedsdækning og en fælles nyhedsplatform. Samarbejdet i projektet har øget almenkendskabet til Øresundsregionen blandt journalister, hvor over 7000 har modtaget udsendelserne af nyheder. I disse udsendelser er nyheder ikke bare oversat til svensk eller dansk – men nyhederne er skrevet med forskellige vinkler og på lokalsprog i Danmark og Sverige. Det er ifølge partnerne nøglen til News Øresunds succes og mindsker grænsebarriererne indenfor journalistikkens verden.

Derfor fortsætter aftalen med Ritzau, som sender News Øresund nyheder ud til hele deres netværk, og Radio Malmöhus bruger News Øresund som deres ”Københavnskorrespondent” i et fast månedligt indslag. Derudover indgås nyt samarbejde med dansk TVLorry.

Læs flere Øresundsnyheder på newsoresund.dk  eller følg dem på twitter.

Fakta om projektet

Kontakt:

Johan Wessman

johan.wessman@oresundsinstituttet.org

+46 40 30 56 30

Webside:

www.oresundmediaplatform.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Øresundsinstituttet

Projektpartnere: Roskilde Universitet, Lunds Universitet

Projektperiode: 15. maj 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 959 684 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 479 842 EUR

Kontakt: Johan Wessman

E-mail: johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Tel: +46 40 30 56 30

Webside: www.oresundmediaplatform.org