Öresund som cykelregion
Cykler er et miljøvenligt alternativ til andre transportmidler som bil, bus og tog. Projektet Öresund som cykelregion arbejdede for at forbedre forholdene for cyklister i Øresundsregionen ved blandt andet at lave et samlet kort over cykelruter.

Flere cykler - mindre forurening
Forurening fra bilers udstødningsgas påvirker miljøet og luftkvaliteten, og som resultat af dette, vores helbred. På begge sider af Øresund arbejder man derfor på forskellige måder for at gøre andelen af cyklister større - både når det angår hverdagscykling og cykelturisme.

Projektet Öresund som cykelregion var et samarbejde mellem forskellige kommuner fra Danmark og Sverige og Region Hovedstaden om at udnytte erfaringer fra hver side af Sundet, samordne satsninger og producere koncepter, der binder Øresund sammen som cykelregion. Målet var at gøre regionen mere tilgængelig for cyklister.

Projekt banede vejen
Projektet satte gang i en masse forskellige tiltag for at gøre forholdene for cyklister bedre. Projektet gennemførte adskillige informations- og markedsføringstiltag. Blandt andet udsendte man en reklame i de svenske biografer for at "gøre cykelhjelm hedt".

Projektet undersøgte eksisterende cykelveje og lavede et samlet kort med egnede ruter til cykelturisme og pendling for skolebørn og voksne. Kortet kan ses nederst på denne side. Projektet producerede desuden et antal "cykelpakker" med forslag til forskellige ruter rundt i regionen, og man udviklede en rejseplanlægger i samarbejde med Skånetrafiken. Se cykelpakkerne ved at besøge Visit Skåne her. Rejseplanlæggeren kan findes på www.skanetrafiken.se.

Projektet udviklede derudover et en kampagne med et særskilt tegnsystem. Du kan se tegnsystemet nederst i højre kolonne.

Fortsætter arbejdet
Öresund som cykelregion arbejdede for at forbedre forholdene for cykling i regionen og spredte i projektperioden en stor mængde viden om cykling, som fortsat vil være tilgængelig for cyklister i Danmark og Sverige.

Projektets aktiviteter fortsætter i mere eller mindre grad, efter projektet er slut. I Skåne arbejder man eksempelvis videre med at forbedre cykelforholdene. 700.000 svenske kroner investerer man i en regional platform, der skal udvikle cyklingen i Skåne. Etableringen af platformen foregår parallelt med den langsigtede cykelsti-plan med investeringer for 800 millioner kroner frem til 2025.

Video

Se ét af projektets markedsføringstiltag: en reklamefilm om at gøre cykelhjelm hedt. Videoen skal åbnes med Windows Media Player. 

Øresund som cykelregion video

Cykelkort over Øresundsregionen

Øresund som Cykelregion kort

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Region Skåne

Webside:

www.oresundsomcykelregion.nu

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Skåne

Projektpartnere: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Malmö stad, Helsingborg stad, Lunds kommun, Roskilde Kommune, Kristianstads kommun, Helsingør Kommune, Køge Kommune, Högskolan i Kristianstad och Vägverket Region Skåne

Projektperiode: 1 januari 2010 - 31 december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 833 251 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 916 625 EUR

Kontakt: Region Skåne

Webside: www.oresundsomcykelregion.nu

Se de nye cykeltegn