Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Halos (Hanseatic League of Science interconnecting infrastructures for life science research and innovation)

Öresund-Kattegat-Skagerrak ska bli ett världsledande center för Life science och innovation - genom tyskt samarbete. Detta genom att knyta samman de fyra unika forskningsanläggningarna MAX IV, ESS, DESY samt European XFEL.

Det är ett projekt som bryter ny mark inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak genom att ha flera partner från ett land utanför programgeografin Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Det är i nära samarbete med tyska aktörer i Hamburgregionen som styrkor, kapacitet och kritisk massa ska formas till ett regionalt Life Science-center på global nivå. Förutom svenska, danska och tyska aktörer ingår norska Oslo universitet i projektet, fast inte som regelrätt partner utan med självfinansiering.

Projektet ska knyta de stora forskningsanläggningarna i Lund (ESS och MAX IV) samman med de tyska anläggningarna DESY och European XFEL. Anläggningarna kompletterar varandra och väntas ge synergieffekter och en kraftfull resurs för Life Science-forskning och innovation. Inom geografin Öresund-Kattegat-Skagerrak-Hamburg finns hundratals företag inom MedTech, BioTech och Pharma samt många hundra Life Science forskare på universitet och institut. Tillsammans ser projektaktörerna en grund för en mycket starkare Life Science region än vad ÖKS-området kan bli på egen hand.

I HALOS knyts näringslivet samman med forskare från sex universitet och med de fyra forskningsanläggningarna.

Projektets huvuddel består av 36 (+5 från Oslo Universitet) stycken sexmånadersexperiment, enligt samma modell som, nu avslutade projektet, ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society arbetat med. Skillnaden är att modellen i högre grad ska kopplas samman med näringslivet, fokusera på Life Science samt utökas till en större geografi och med ytterligare tekniker.

Projektet är avslutat