Kulturmiljöer

Det förberedande projektet hade som mål att inventera besöksmål och upplevelser, genomföra en marknadsanalys, utveckla partnerskapet bland annat genom möten samt att utforma en effektiv och hållbar projektorganisation.

Det förberedande projektet resulterade i huvudprojektet IKON, med projektstart: 2009-06-01

Fakta om projektet

Kontakt:

Jan Hognert, Munkedals kommun

hognert@telia.com

+4652423480

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Munkedals kommun

Projektpartnere: Region Halland, Kungälvs kommun, Skagen By og Egnsmuseum, Telemark Fylkeskommune, Buskeruds Fylkeskommune, Fredrikstads museum

Projektperiode: 2008-12-01 - 2009-03-31[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50.000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 16 526 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 7 624 EUR

Kontakt: Jan Hognert, Munkedals kommun

E-mail: hognert@telia.com

Tel: +4652423480