Kulturoplevelser på tværs af grænserne. Se hvordan IKON projektet har givet mere synlighed og flere besøgende til de deltagende museer og turistmål.

IKON - Interregionalt KulturOplevelses Netværk
Den fælles Skandinaviske kultur og historie kan bidrage til udviklingen af nye kulturoplevelser og øge besøgstallet ved de eksisterende kulturinstitutioner. Gennem deltagelse i IKON projektet steg de deltagende kulturinstitutioners besøgstal – i en ellers stagnerende periode.

Fælles markedsføring af kulturoplevelser skaber vækst

IKON projektet har skabt et netværk mellem 48 kommuner, regioner, kulturinstitutioner, museer og uddannelses- og forskningsinstitutioner i Kattegat/Skagerrak området. Mange forskellige oplevelsesvirksomheder og kulturinstitutioner har udvekslet erfaringer og gennemført fælles aktiviteter.

Resultatet er en markant stigning i antal besøgende ved de deltagende kulturinstitutioner – trods en generel nedgang i turisme og besøgstal i Kattegat/Skagerrak-området.  Årsagen er tværgående markedsføring og profilering af kulturinstitutioner, turistmål og attraktioner.

Deltagerne har brugt synligheden overfor de andre deltagere til at øge deres eksterne synlighed. Der er udarbejdet fælles brochurer, kort, skilte,  modeller for lyssætning af besøgsmål og digitale formidlingsteknikker. Der er også udviklet en app, som giver overblik over kulturarvssteder i hele Kattegat/Skagerrak. Den kan installeres fra Android Market eller App Store. Læs mere her.

IKON projektet har givet mange mindre turistmål mulighed for at opnå en tydeligere profil – og øget deres atttraktionskraft.

Samarbejde og viden

Samarbejde om kulturoplevelser mellem forskellige kulturinstitutioner er der ikke tradition for i Skandinavien. Men samarbejde giver fordele.

IKON projektet viser eksempler på, at den fælles kultur og historie i Kattegat/Skagerrak kan bruges til udvikling og profilering – at potentialet kan udnyttes. Udvikling af tilgængelige og videnbaserede kulturoplevelser kan skabe vækst i antal besøgende og styrke helårsturismen. Men der er behov for at styrke de ansattes viden og kompetencer for at udnytte potentialet.

Se film

<>

Läs mer

IKON forside til rapport


Læs om erfaringer, læring og resultater fra IKON projektet.

Ladda ner

IKON forside til rapport

Læs om turismens betydning for kulturøkonomien.

Ladda ner

 

IKON forside til rapport

Læs om måltidsturisme.


Ladda ner

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Jan-Olof Karlsson

jan-olof.karlsson@munkedal.se

Tel. +46 (0) 524 181 75

Webside:

www.kulturupplevelser.com/

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Munkedals kommun

Norsk Prosjekteier: Fredrikstad kommune

Projektpartnere: Munkedals kommun, Fredrikstad kommune, Länsmuseet Varberg, Lysekils kommun, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Tjörns kommun, Orust kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun, Stenungsunds kommun, Kungälvs kommun, Bohusläns museum, Kungsbacka kommun, Tjolöholms slott, Statens fastighetsverk, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Gränskommittén, Kragerø Kommune, Norsk Sjøfartsmuseum, Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverk, Telemarks museum, Vestregionen, Röyken kommune, Hole kommune, Hurum kommune, Drammen kommune, Asker kommune, Högskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI Kristiansand, Fredrikstad museum, Telemarks Fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, RUP, Nedre Glomma, Nedre Eiker kommune, Kulturarv Nord, Skagen By- og Egnsmuseum, Skagens museum, Try museum, Bangsbo Museum og Arkiv, Limfjordsmuseet, Sæby Museum, Vendsyssel Historiske Museum, Museet for Thy og Vester Hanherred, APEX/Aalborg Universitet, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Centrum för Turism, Østfoldforskning AS

Projektperiode: 1 juni 2009 - 31 maj 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 8 156 625 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 2 943 302 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 1 434 734 EUR

Kontakt: Jan-Olof Karlsson

E-mail: jan-olof.karlsson@munkedal.se

Tel: Tel. +46 (0) 524 181 75

Webside: www.kulturupplevelser.com/