Använd staden/Brug byen

Öresundsregionens olika städer är i sig ett levande läromedel med sina olika identiteter och utvecklingsprocesser och erbjuder olika ingångsvinklar, historia/kulturarv, hållbar utveckling, design, stadsrummet som social mötesplats. Detta ska studeras på plats genom att resa till den stad som erbjuder det som undervisningen/arbetet ska fokuseras på.

Projektets partners har olika ingångar till arkitektur och stadsutveckling och ska i projektet arbeta med konkret kunskapsöverföring. Dansk Arkitektur Center har en estetisk och filosofisk ingång och Miljöverkstan en teknisk ingång. Skoletjenesten Öresund har arbetat med lärarfortbildning och skolsamarbete. Det är dessa erfarenheter som ska användas i förprojekt för att undersöka, analysera och pröva vad som kan utvecklas till ett större Interreg IV-projekt.

Syftet med projektet är:

  • undersöka möjligheterna att skapa aktiviteter för skolor som tar sin utgångspunkt i Öresundsregionens olika stadsmiljöer och blir ett incitament till att skolklasserna också förflyttar sig till nya platser
  • undersöka hur det kan utvecklas aktiviteter som fungerar både för skolor från dansk och svensk sida
  • undersöka vilka intressenter som finns för ett större Interreg IV-projekt
  • utforma exempel på aktivitet och testa den på några klasser, i en variant för årskurs 3-5 samt en variant för gymnasiet

Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för och visa på möjligheter att arbeta med arkitektur och stadsutveckling i Öresundsregionen inom skolan och skapa samarbete och kompetensutbyte mellan institutioner kring området.

"Använd staden” etablerades med syfte att lära danska och svenska skolbarn ett nytt sätt att åskåda staden på.  Förprojektet har producerat ett upplägg till Skoletjenesten och material för elever i 3-5. klass. Sistnämnda kan nerladdas genom länken i högra kolumnen. Projektet har intet gått vidare i ett större Interreg-projekt.

Fakta om projektet

Kontakt:

Marianne Bomgren

mb@skoletjenesten.dk

+45 32687365

Projektet bidrager til at: fremme hverdagsintegration

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Skoletjenesten

Projektpartnere: Miljöverkstaden, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg, Dansk Arkitektur Center

Projektperiode: 30 aug 2010 - 28 feb 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 44 108 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 22 054 EUR

Kontakt: Marianne Bomgren

E-mail: mb@skoletjenesten.dk

Tel: +45 32687365

Använd Staden - Publikationer

Pilotprojektet ”Brug byen!” er blevet evalueret. Til grund for evalueringen ligger en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende elever og lærere:
Använd Staden - Evaluering

Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen og en række opgaver, som skal løses i byen.
Använd Staden - Folkeskolemateriale