Efteruddannelse på Tværs – förutsättningar och möjligheter

Målet med projektet är att kunna identifiera outnyttjad potential på arbetsmarkanden och skapa bättre samförstånd och samarbete mellan ländernas två skilda system avseende vuxenutbildning.

Projektet avser att utföra en undersökning som fokuserar på en del av den öresundsregionala arbetsmarknaden - svenska pendlare över sundet med låg utbildningsnivå. Undersökningen genomförs för att nå fram till tidigare okänd information om denna grupps bakgrund och demografi samt viljor och visioner. Fokus kommer att ligga på arbetstagare inom området handel och service.

Som en del av projektet skapas även ett gräns- och branschöverskridande nätverk om vuxenutbildning/voksen efteruddannelse i regionen. Idag finns allt för lite kännedom och samarbete inom utbildningssystem på andra sidan Öresund, vilket innebär en eventuellt outnyttjad potential som kan frigöras genom synliggörande och regionalisering.

Resultaten av undersökningen presenteras i en mindre lättillgänglig rapport där även strategier och metoder för att nå pendlarna framgår. Målet för projektet är fortsatt och fördjupat arbete med vuxenutbildning/voksen efteruddannelse ur ett gränsregionsperspektiv.

Ved projektets afslutning var det lykkedes at danne værdifulde relationer og et netværk indenfor voksen- og efteruddannelse og på arbejdsmarkedet. Derudover blev der gennemført en omfattende empiriindsamling bestående af interviews og spørgeskemaer, som gav et stort indblik i svenske pendleres jobsituationer og viden om efteruddannelse i Danmark. Undersøgelsen viste blandt andet, at under halvdelen af de svenske pendlere der arbejder i Danmark, kender til mulighederne for efteruddannelse.

Forprojektets resultater gjorde det klart, at der var et behov for at arbejde videre med at styrke kendskabet til og mulighederne for efteruddannelse for de svenske pendlere. Derfor blev hovedprojektet ”Bättre möjligheter på arbetsmarknaden – udvikling af voksenuddannelse i Øresundsregionen”, som arbejder med at styrke det regionale arbejdsmarked gennem tilpasning af voksenuddannelse og bedre vejledning etableret i august 2009. Læs mere her.

Fakta om projektet

Kontakt:

Københavns Kommune

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegrationen

Lead Partner: Voksen Pædagogisk Center (VPC) i Københavns Kommune

Projektpartnere: Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad och Komvux Svalöv.

Projektperiode: 1 januari 2009 - 30 juni 2009[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Københavns Kommune

Efteruddannelse på Tværs – förutsättningar och möjligheter