Fodbold som social integration i Øresundsområdet

Integration af etniske minoriteter er en af de største udfordringer for de skandinaviske velfærdsstater og deres regionale myndigheder. I Øresundsområdet bor der mange etniske minoriteter; herunder en stor del i socialt udsatte boligområder. Grundet den relativt store procentdel af etniske minoriteter i forhold til majoritetsbefolkningen i hhv. København og Malmø synes der at være et særligt behov for at fremme den sociale integration af områdets beboere. Her står fritidslivet og særligt idrætsforeninger på grund af deres civilsamfundsmæssige udbredelse som centrale arenaer.

Formålet med mikroprojektet har været at fremme videns- og erfaringsudveksling mellem fodboldklubber, idræts- og fodboldorganisationer samt forskere i Øresundsområdet om problemstillinger og erfaringer fra brugen af fodbold som social integration i fodboldklubber i hhv. København og Malmø.

Projektet har i samarbejde mellem praktikere og forskere undersøgt brugen af fodbold som social integration. Projektet har resulteret i en rapport og i afholdelse af en temadag med deltagelse af både praktikere og forskere, hvor der var fokus på erfarings- og vidensudveksling om brugen af fodbold som social integration.

Rapporten 'Vi har ikke indvandrere, men fodboldspillere' viser, at der ikke findes nogle eksplicitte politikker eller strategier i de danske og svenske fodboldklubber for at skabe social integration gennem fodbold. I stedet findes der en lang række uskrevne regler og normer, og ikke mindst en stærk forestilling om lighed med mindre variation i hhv. Danmark og Sverige. Fælles for klubberne er, at de er i stand til at skabe et fællesskab, hvor det handler om andet end hvem man er, og mere om, hvad man kan og hvad man er sammen om. Derved nedtones forskellene for i stedet at betone “det fælles”, som er fodboldspillet og klubben.

Projektet er ikke fortsat i et større projekt.

Fakta om projektet

Kontakt:

Institut for Idræt, Københavns Universitet

Projektet bidrager til at: at fremme hverdagsintegration

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Institut for Idræt, Københavns Universitet

Projektpartnere: Idrottsvetenskap på Malmö Högskola. Samarbetspartners är:
(Københavns Boldspil Union og Skånes Fotballsförbund (under hhv. Danmarks Idræts-Forbund og Sveriges Riksidrottsförbund)

Projektperiode: 1 aug 2010 - 1 feb 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Institut for Idræt, Københavns Universitet

Fodbold som social integration i Øresundsområdet