INDEX: Education Program

INDEX: Design to Improve Life er en dansk non-profit organisation med globalt netværk, der arbejder for mere og bedre Design to improve life over hele verden. Design to Improve Life er design, der væsentligt forbedrer vigtige områder af menneskers liv. Design to Improve Life bedømmes således ikke blot ud fra dets form og funktion, men lige så vigtigt ud fra om det har en positiv indvirkning på menneskers liv, og om det passer til den kontekst og kultur, det skal bruges i.

Formålet med forprojektet var at undersøge behovet og muligheden for at gennemføre et treårigt projektforløb: INDEX: Education Program 2010-2013 (hovedprojektet) med fokus på at uddanne og efteruddanne lærere på grundskole- og gymnasieniveau i Design to Improve Life og i at anvende designtænkning og designmetoder i deres undervisning.

Forprojektets væsentligste opgave har været at opbygge det partnerskab og netværk af svenske og danske skoler som gør det muligt at gennemføre hovedprojektet på et højt fagligt niveau.

Konklusionen på forprojektet er, at der er stor interesse for undervisningsprojektet hos alle de partnere og interessenter forprojektet har været i kontakt med. I øjeblikket er der i undervisningsfora stort fokus på, hvordan man udvikler og understøtter elevernes kreative evner og innovative kompetencer, så de bliver i stand til at imødekomme såvel globale som lokale udfordringer i fremtiden. INDEX: Educational Program bygger på et konkret undervisningsformat, der tilbyder metoder og redskaber i disse 21st century skills, og de involverede partnere og interessenter ser et stort potentiale i forhold til at undervise lærere og undervisere i at anvende formatet.

Læs mere om Index Education Hovedprojekt her

Fakta om projektet

Kontakt:

Johannah Christensen

jc@indexaward.dk

+45 20 98 92 62

Projektet bidrager til at: fremme hverdagsintegration

Delprogram: Öresund

Lead Partner: INDEX: Design to Improve Life

Projektpartnere: Malmö Högskola

Projektperiode: 1 jul 2010 - 30 sep 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 24 961 EUR

Kontakt: Johannah Christensen

E-mail: jc@indexaward.dk

Tel: +45 20 98 92 62