Model for fælles historieundervisning i Øresundsregionen

Det er vigtigt at få historieundervisningen i grundskolen sat ind i en forståelses­ramme, som giver eleverne en erkendelse af nutidens sammenhæng med de begivenheder, der skildres gennem historieundervisningen. At kende den fælles historie og opleve at det faktisk ikke er svært at forstå nabosproget er en enorm styrke i opbyggelsen af en fælles identitet i Øresundsområdet.

Projektet vil arbejde med den fælles historie i et samarbejdsforløb med klasser på begge sider af Øresund (Skurup Kommun og Område Amager). Gennem projektet udarbejdedes en undervisningsmodel som vil inspirere grundskolefolk på begge sider af Øresund.

Indledningsvis gives undervisningsmateriale til de deltagende lærere og 7 klassesæt, bestående af en klasse fra Skåne og en fra København. Undervisning af klasserne i Skurup foretages af en dansk lærer og undervisning af klasserne i København foretages af en svensk lærer. Derved sikres kendskabet til hinanden. Alle klasser undervises i to omgange af 3 lektioner ved brug af samme undervisningsmaterialer. Klassesættene  deltager i to ekskursioner

  • Malmöhus og Lund Domkirke i Skåne
  • Christiansborgs ruiner og eventuelt Rådhuset i København.

Samtidigt udarbejdes materiale til brug ved løbende evaluering og en model for samarbejde. Efter projektforløbet foretages endelig indholdsmæssig evaluering af en ekstern evaluator.

Fakta om projektet

Kontakt:

Michael Hougaard Olsen

MH5@buf.kk.dk

+45 32 68 74 03

Projektet bidrager til at: fremme hverdagsintegration

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Børne- og ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Projektpartnere: Skurup kommun

Projektperiode: 1 jan 2011 - 30 jun 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Michael Hougaard Olsen

E-mail: MH5@buf.kk.dk

Tel: +45 32 68 74 03

Projektnyheter