PreDrop

Både i Danmark og Sverige er der en tendens til, at unge med immigrationsbaggrund og unge fra ikke-boglige hjem ikke afslutter en ungdomsuddannelse, eller går ud med et meget dårligt resultat (betyg). At forebygge droputs blandt denne gruppe unge er derfor en stor udfordring og et fælles ansvar.

Projektet PreDrop har haft til formål (syfte) at afdække potentiale for samarbejde mellem aktører i Øresundsregionen, som arbejder med metoder til at forhindre frafald på danske ungdomsuddannelser og svenske gymnasieskolor, samt danne et netværk af potentielle partnere for at større Interreg-projekt. Det har samtidig været et mål at indgå partnerskabsaftaler.

I projektet er der blevet foretaget to studiebesøg mellem svenske og danske skoler, der blev udarbejdet et baseline study og et katalog over forskelle og ligheder mellem det svenske og danske uddannelsessystem.

Resultatet af både Baseline Study og netværksseminar er, at der er et godt potentiale for samarbejde, men også at der er ganske store forskelle/skilnader på uddannelsessystemerne. Der er blevet indkredset en række konkrete emner for samarbejde og samtidig har en række svenske og danske partnere givet udtryk for, at de gerne vil deltage i et større Interreg-projekt med emnet: ”Prevention of Dropouts.” Derudover er der opstået et netværk af interesserede partnere som ønsker at vidensdele og mødes om mulighederne for et tættere Øresundssamarbejde.

Projektsamarbejdet er fortsat i et større projekt - læs mere her

Fakta om projektet

Kontakt:

Kristine Hecksher (VOFF)

kr@voff.dk

+45 33964077

Webside:

www.voff.dk/projekter.php?bib=5

Projektet bidrager til at: binde regionen sammen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF)

Projektpartnere: Agnesfrids gymnasium (Malmö), Malmö Stad, utbildningsförvaltningen, Høje-Taastrup gymnasium.
Ikke-medfinansierande deltagare: Gymnasieskolernes Lærerforening och Resurscentrum för mångfaldens skola.

Projektperiode: 1 april 2010 – 30 september 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 24 279 EUR

Kontakt: Kristine Hecksher (VOFF)

E-mail: kr@voff.dk

Tel: +45 33964077

Webside: www.voff.dk/projekter.php?bib=5