Hav möter land
Forestil dig en verden, hvor klimaforandringer øger vandstanden og brikkerne med den nødvendige viden ligger spredt. Projekt ”Hav møder land” er begyndt at samle puslespillet – at samle den viden der findes i Kattegat-Skagerrak regionen.

Hav møder land

Idefjorden, der udgør en vandgrænse mellem Sverige og Norge, burde have samme vandkvalitetsstatus i begge lande. Men hvert land har egne målemetoder og fjordens kvalitet kategoriseres forskelligt – afhængig af om du er på den svenske eller norske side af fjorden. Derfor har 26 kommuner, regioner, universiteter og statslige myndigheder i Sverige, Norge og Danmark arbejdet sammen om vandforvaltning, samfundsplanlægning og harmonisering af målemetoder – så vi kan håndtere klimaforandringer og vandstandsændringer med fælles indsatser. 

Et fælles billede af fremtidens Kattegat-Skagerrak

Et væsentligt resultat af projektet er en oceanografisk model, der viser scenarier for, hvordan klimaforandringer påvirker Kattegat-Skagerrak området. Følg linket og se hvordan en klimamodel fungerer. Den oceanografiske model giver bedre prognoser for fremtiden. Den har skabt et fælles billede af fremtiden og hvilke løsninger, vi kan arbejde sammen om.

”Hav møder land” har skabt samarbejde mellem kommuner, regioner og nationale myndigheder. Myndigheder med forskellige erfaringer har fået en platform til at lære af hinanden. Eksempelvis ser kystkommunerne, hvordan andre kommuner bruger den fysiske planlægning til at takle højere vandstand. Disse konkrete erfaringer fra andre i samme situation skaber grundlaget for udviklingen af fælles løsninger.

Et andet væsentligt resultat af projektet er udviklingen af en hydrografisk model. Modellen bruges af vandforvaltninger/myndigheder til at måle kvaliteten af vandet – og kategorisere fælles vandområder ensartet. Modellen suppleres af 3 målebøjer som fortsat overvåger vandkvaliteten.

Projektet har skabt øget samarbejde mellem forvaltningsniveauer og interesseorganisationer. Samarbejdet har resulteret i et fælles forslag til national og EU regulering af fiskeri i Bratten, Skagerrak, så fremtidens fiskeri bliver bæredygtigt, eksempelvis gennem fiskefri zoner, bedre datagrundlag, digitale fiskesøkort, uddannelse og udvikling af bedre redskaber.

Hvad kan din kommune gøre?

Rapporten ”Lagstiftning til havs” giver dig et overblik over hvilke myndigheder, der er ansvarlige for planlægning, vandforvaltning, etc. Projektpartnerne har brugt oversigten til at tage direkte kontakt til relevante myndigheder og inddrage dem i arbejdet – og din kommune kan på samme måde få glæde af det hurtige overblik.

"Hav møder land" kommer med anbefalinger til forvaltninger og politikere om, hvordan kommunerne aktivt kan bruge den fysiske planlægning til håndtering af klimaudfordringer og vandstandsstigninger. Der er også anbefalinger til håndtering af byggeri i strandzoner. Og hvis du er planlægger eller politiker, kan du hente inspiration og anbefalinger til miljøvenlig fysisk planlægning af mindre havne. Få et overblik over rapporter og undersøgelser i rapportlisten.

Hav møder land brochure image

Få hurtigt overblik over projektet og resultater i brochuren.

Ladda ner

Hav møder land digital kortunderlag image

Anvendelse af geodata - natur- og miljøforudsætninger.

Ladda ner

 Hav møder land Minireningsvert image

Regler og tilsyn - en sammenligning.

Ladda ner

Fakta om projektet

Kontakt:

Ingela Isaksson

ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

+46 (0)31 60 58 93, +46 (0)706 60 84 51

Webside:

www.havmoterland.se

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Norsk Prosjekteier: Østfold fylkeskommune

Projektpartnere: Vestfold fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Aust- Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold,
Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Buskerud,
Århus universitet, Göteborgs universitet, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Region Halland, Länsstyrelsen i Halland, Orust kommun, Kungsbacka kommun, Sotenäs kommun,
Lysekils kommun, Falkenbergs kommun, Naturvårdsverket, Artdatabanken, Västra Götalandsregionen.

Projektperiode: 1 september 2010 - 31 december 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 844 689 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 161 050 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 609 034 EUR

Kontakt: Ingela Isaksson

E-mail: ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Tel: +46 (0)31 60 58 93, +46 (0)706 60 84 51

Webside: www.havmoterland.se

Hav møder Land møder grafisk design