MARKIS
Fremtidens miljøudfordringer stiller store krav til søfarten. For at sikre konkurrencekraft og yderligere styrke det maritime erhvervsliv i Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen skal sektoren fortsat udvikles – og udviklingen skal ske på alle trin fra uddannelse, forskning og erhvervsliv. MARKIS projektet viser et katalog over mulighederne.

Information og miljøteknologi sætter kurs for transport til søs

Stigende miljøkrav og visioner om transport uden farlige udslip til hverken luft eller vand, udfordrer den maritime transport.

MARKIS har skabt en grænseregional mødeplads for den maritime sektor. For at leve op til kravene om mindskede udslip af sox, nox og kuldioxid er der brug for nye kompetencer og viden i branchen. Derfor er branchefolk blevet opdateret med viden indenfor 6 områder: energieffektivisering, anvendelsen af nye letvægtsmaterialer, effektive rengøringsteknikker, øget anvendelse af alternative marine brændsler som naturgas/flydende gas eller metanol, øget søsikkerhed og uddannelse.

MARKIS har sat gang i flere samarbejdsprojekter, hvor virksomheder, viden institutioner og myndigheder deler viden og udvikler nye innovative løsninger. MARKIS har bl.a. kortlagt potentialerne ved at bruge flydende gas (LNG) som brændstof til skibe. Og samarbejdsprojekterne har set på hvilke krav LNG kommer til at stille til infrastrukturen og hvilke kompetencer, der er brug for. Et andet eksempel er udviklingsprojektet Eco-Island Ferry (Øko-Ø), som har set på potentialerne ved letvægtsfærger.

Kompetenceudvikling – en drivkraft i den maritime sektor

Der er brug for specialister, nye kompetencer og certificeret arbejdskraft på flere niveauer for fortsat udvikling af den maritime styrkeposition. Derfor har MARKIS sat fokus på uddannelser indenfor maritim transport – og hvordan de kan fungere som motor for vækst.

Et væsentligt resultat af MARKIS er udviklingen af 6 nye uddannelser, som styrker Kattegat-Skagerraks maritime kompetencer og skaber et attraktiv maritimt innovationsmiljø i Kattegat-Skagerrak.

MARKIS er stadig til søs

Ruten er lagt og kursen ligger fast for øget samarbejde. MARKIS har sat fokus på vækst og erhvervspotentialerne i den maritime sektor og partnerne ved nu, hvor de kan hente den viden, de har brug for til udviklingsprojekter – i hele Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Få inspiration til fortsat maritimt grænseregionalt samarbejde i Øresund-Kattegat-Skagerrak i rapporten: ”MARKIS – udvalgte historier”

Du kan læse mere om MARKIS på projektets hjemmeside - eller hente centrale dokumenter nedenfor.

Læs mere om MARKIS her

Markis folder image

Her kan du kort læse om MARKIS projektet og resultaterne.

Ladda ner

markis historier image

Læs mere om det martime mødeforum og komptenceudvikling.

Ladda ner

 

Læs slutrapporten - Två hav, en vision, gränslösa möjligheter

Ladda ner

   

Se film om LNG til skibe fra European Martime Day i Göteborg 2012

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Agneta Pettersson

agneta.pettersson@vgregion.se

+46 (0)521 27 58 64, +46 (0)708 45 62 51

Webside:

www.vgregion.se/markis

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Västra Götalandsregionen

Norsk Prosjekteier: Høgskolen i Vestfold

Projektpartnere: Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Frederikshavns kommune/Maritime Network Frederikshavn, Frederikshavns Erhvervsråd, Maritime Training and Education Center (MARTEC), Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Maritimt Forum Sørøst-Norge, Oslo Maritime Nettverk, Innovasjon Norge. Chalmers Tekniska Högskola, Svenskt Marintekniskt Forum, Uddevalla kommun/ Högskolecentrum Bohuslän.

Projektperiode: 1 maj 2010 - 31 maj 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 106 385 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 953 860 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 471 303 EUR

Kontakt: Agneta Pettersson

E-mail: agneta.pettersson@vgregion.se

Tel: +46 (0)521 27 58 64, +46 (0)708 45 62 51

Webside: www.vgregion.se/markis