Projektets indsatser var med til at sætte spørgsmålet om udveksling af arbejdskraft og uddannelse på dagsordenen.

Bättre möjligheter på arbetsmarknaden – udvikling af voksenuddannelse i Øresundsregionen
Hvordan kan Danmark og Sverige beholde en stærk position i en globaliseret verden? Et oplagt svar er bedre udnyttelse af arbejdskraft og uddannelse på tværs af Øresund. Projektet Bättre möjligheter på arbetsmarknaden – udvikling af voksenuddannelse i Øresundsregionen arbejdede for at lære fagfolk om at trække i skole- og arbejdstøjet på den anden side af Sundet.

Fleksibel arbejdskraft fremmer vækst
Øresundsregionens økonomiske vækst halter efter andre storbyregioners. Hvis vi i regionen fortsat skal kunne konkurrere globalt, skal vi blive bedre til at udnytte arbejdskraft og uddannelsesmuligheder på tværs af den dansk/svenske grænse. Men som det ser ud i dag, gør besværlige regler, sprogbarrierer og manglende viden om arbejdsmarkedet på den anden side af Øresund det svært for arbejdstagere og studerende at drage over Sundet.

Seminarer øger viden
Projektet Bättre möjligheter på arbetsmarknaden – udvikling af voksenuddannelse i Øresundsregionen arbejdede for at udbrede viden om de mange uddannelses- og arbejdsmuligheder til de nuværende og potentielt fremtidige pendlere i Øresundsregionen og for at skabe bedre betingelser for arbejdsmobiliteten.

Projektet afholdte 16 seminarer og udviklingsmøder inden for plejesektoren, pædagog- og fritidsområdet, vejlederområdet og vedrørende udvikling i regionen. 250 ledende medarbejdere, vejledere, undervisere og studerende fra danske og svenske kommuner og folkehøjskoler deltog i at lære mere om blandt andet muligheder for efteruddannelse på den anden side af Øresund. Projektet arbejdede derudover med lobbyarbejde og var med til at sætte emner som anerkendelse af autorisation til Social- og Sundhedsassistenter på den politiske dagsorden.

Flere pendlere – flere udfordringer
Øresundsregionen udgør tilsammen cirka 3,6 millioner indbyggere, og visionerne for fremtiden er store. Den arbejdsrelaterede pendling på tværs af Øresundsregionen ventes at stige og skønnes fordoblet i de kommende ti år (fra 18.000 pendlere per dag i 2008).

Projektets indsatser var med til at sætte spørgsmålet om udveksling af arbejdskraft og uddannelse på dagsordenen og vidensdelingen har givet fagfolk bedre forudsætninger for at hjælpe arbejdsløse med at komme i job. Men flere pendlere betyder flere udfordringer. Der er altså stadig behov for at styrke mulighederne for at arbejde og uddanne sig på tværs af Øresund.

Evaluering af projekt

 BMPA evaluering    

Evaluering af projektets
uddannelsesaktiviteter

   

Fakta om projektet

Kontakt:

Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Voksen Pædagogisk Center (VPC)

Projektpartnere: Komvux i Burlöv, Eslöv kommun, Svalöv kommun, Malmö Stad, Kävlinge kommun, Folkhögskolan Hvilan og Eslövs folkhögskola, Helsingør Kommune, Plejehjemmet Enggården i Dragør Kommune, Helsingør Hospital og Områdecenter Lyngby Møllebo i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektperiode: 1. august 2009 - 31.juli 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 867 230 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 347 169 EUR

Kontakt: Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen