Målet var at blive verdensledende indenfor forskning og uddannelse om det skandinaviske kulturområde.

Centre for Scandinavian Studies
Skandinavien er guf for forskere og studerende verden rundt med sprog og kulturer, der ligner hinanden og en fælles historie, der går titusinder af år tilbage. Projektet ville skabe et bedre universitetssamarbejde om skandinaviske studier, så Skandinavien kan blive førende inden for forskning i skandinavisk kultur.

Netværk mellem institutioner 
I disse år ses en voksende global interesse for at studere og forske inden for det skandivaniske sprog og kultur. Omkring 200 institutioner på universiteter og colleges har i dag fokus på skandinaviske studier. Øresundsregionen har med sin veludviklede infrastruktur og fremstående universiteter mulighed for at blive den region, der globalt forbindes med skandinaviske studier. Det kræver dog et bedre samarbejde mellem universiteter på tværs af Øresund. Derfor ville man i projektet Centre for Scandinavian Studies skabe nye samarbejdsformer for uddannelse og forskning mellem Københavns Universitet og Lunds universitet.

Grænseløse studier
Projektet ville skabe et større samarbejde mellem Institut for Nordiske Studier ved Københavns Universitet og Språk- och litteraturcentrum ved Lunds univesitet. Målet var at blive verdensledende indenfor forskning og uddannelse om det skandinaviske kulturområde. Derfor startede man i august 2010 Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund, CSS. CSS var ikke så meget en fysisk insitution, men et netværk mellem forskere og universiteter med interesse for emnet.

Projektet afholdt adskillige konferencer for forskere og studerende med skandinavisk sprog, litteratur og film på programmet. To bøger med bidrag fra forskningskonferencer i skandinaviske studier blev sammensat. Studerende på alle niveauer blev derudover tilbudt kurser om emnet på hver side af Sundet. På masterniveau blev specifikt oprettet en masteruddannelse omkring skandinaviske studier under masteruddannelsen Litteratur-Kultur-Medier ved Lunds Universitet.

Fortsætter i nyt projekt
Centre for Scandinavian Studies fik støtte støtte af Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak til at fortsætte arbejdet med at sprede viden om skandinavisk kultur i projektet Närinternationalisering i Öresundsregionen/Centre for Scandinavian Studies II. Det nye projekt løber frem til efteråret 2014. 

Læs om fortsættelsen af Centre for Scandinavian Studies her.

Fakta om projektet

Kontakt:

Anders Mortensen

Anders.Mortensen@litt.lu.se

+45 35 32 83 17

Webside:

www.oresund.org/css

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Københavns Universitet, Roskilde Universitet

Projektperiode: 1. august 2010 - 31. december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 663 124 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 331 562 EUR

Kontakt: Anders Mortensen

E-mail: Anders.Mortensen@litt.lu.se

Tel: +45 35 32 83 17

Webside: www.oresund.org/css

Centre for Scandinavian Studies