"Goddag, hallo, hallå!" Taler vi alle samme sprog? 

Närinternationalisering i Öresundsregionen/Centre for Scandinavian Studies II
Skandinavisk sprog og kultur er ens – men alligevel forskellige. Hvis vi skal opnå integration over Øresund, tage job eller studieplads, skal vi kende til hinandens kulturer og sprog. Derfor samarbejder Købehavns og Lunds universiteter om at udvikle uddannelser om nabosproget og nabokulturen for at fremme hverdagsintegrationen i Øresundsområdet.

Flere muligheder for at læse dansk i Sverige – og omvendt

Et væsentligt resultat af projektet ”Nærinternationalisering i Øresundsregionen” er oprettelsen af nye kurser i svensk ved Københavns Universitet og kurser i dansk ved Lunds universitet. Det er eksempelvis grunduddannelse i svensk ved Københavns Universitet og et nyt kandidatkursus i dansk ved Lunds universitet. Hvis du studerer der, har du mulighed for at deltage i kurserne – og øge dit kendskab til dem ”på den anden side”. Læs mere her.  

Der er også kommet videnskabelige øjne på de skandinaviske sprog og kulturen. På hjemmesiden for Centre for Scandinavian Studies kan du læse mere.   

Grænsesamarbejde giver kritisk masse og synlighed

Samarbejdet på tværs af Øresund har også sat Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i København og Språk- og litteraturcentrum i Lund i tættere kontakt med erhvervsliv, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner udenfor den akademiske verden.

Projektet har sat forskningscenteret Centre for Scandinavian Studies (CSS) på verdenskortet som førende inden for studier om Skandinavisk sprog og kultur.  Ved at arbejde sammen på tværs af Øresund har partnerne opnået en tilstrækkelig størrelse til at øge deres samarbejde med Foreningen Norden – og skabt synlighed om skandinavisk kultur i Østeuropa, Kina og USA.

Fælles sprogforståelse i hele Øresund-Kattegat-Skagerrak

Sprog og kulturforskelle er ikke kun aktuelle i Øresundsregionen. Det er de også i Kattegat-Skagerrak området. En overvejende del af Interreg-projekter gennemført i både Øresund men også i Kattegat-Skagerrak området oplever sprogvanskeligheder. Hvis du deltager i samarbejdsprojekter i Skandinavien så kig på hjemmesiden for Centre for Scandinavian Studies, og læs mere om uddannelserne på CSS’s hjemmeside.

Hvis du er interesseret i den organisatoriske del af projektet, er der udarbejdet et ”manifest” om Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund, som er central for fortsættelsen af aktiviteterne efter projektets afslutning. Læs mere her.

Projektet bygger på det tidligere projekt Centre for Scandinavian Studies (CSS) 2010-2012 hvor formålet var at styrke samarbejdet mellem Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i København og Språk- och litteraturcentrum i Lund. Læs mere om det tidligere projekt Centre for Scandinavian Studies här.

Fakta om projektet

Kontakt:

Anders Mortensen

anders.mortensen@litt.lu.se

+46 46 222 84 82

Webside:

www.css.lu.se

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Københavns Universitet

Projektperiode: 1. oktober 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 982 466 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 491 233 EUR

Kontakt: Anders Mortensen

E-mail: anders.mortensen@litt.lu.se

Tel: +46 46 222 84 82

Webside: www.css.lu.se