Interreg Prohip
Knap 16.000 personer opereres årligt i hoften på grund af slidgigt, og hofteoperationer er en hyppig operation blandt borgere over 50 år. Operationer i hoften kræver en stor grad af behandling både før, under og efter operationen. Prohip ville binde region Sjælland og Skåne sammen for at gøre behandling og pleje for hoftepatienter så god som muligt.

Den bedste behandling
For at skabe den bedste behandling af hoftepatienter, bør vi arbejde tættere sammen over Øresund. På denne måde kan vi lære af hinandens erfaringer og viden, og patienterne kan få flere muligheder for at komme i behandling - eventuelt over Øresund.

Regionerne i Danmark og Sverige står over for en sygehusudvikling, hvor mindre lokale sygehuse bliver til større regionssygehuse med høj faglig specialviden. Det sundhedsfaglige personale kan i fællesskab skabe en høj standard af retningslinjer for efterbehandling ved tværregionalt at udvikle tilbud til borgerne, når de udskrives til eget hjem. Samarbejde omkring hofteoperationer var netop tanken bag projektet Prohip, der arbejdede for at give hoftepatienter de bedste muligheder og behandlinger i regionen.

Kompetenceudvikling af sundhedspersonale
Interreg Prohip var et samarbejde mellem hospitaler, der ville sikre en kompetenceudvikling af sundhedspersonale, der i sidste ende skulle gøre behandlingen bedre for patienter og pårørende. Projektet var tilrettelagt som et kombineret teori og praksis-forløb med workshops, konferencer og studiebesøg inden for fem indsatsområder (urinvejsinfektion, konfusion, ernæring, tryksår og rehabilitering). Sygeplejersker var på besøg hos hinanden, hvor de kunne sammenligne procedurer og sammen finde frem til den bedste pleje under og efter indlæggelse. Ved at sammenligne erfaringer fandt de frem til den bedst mulige behandling i fællesskab.

Projektet ville desuden udarbejde en internetplatform med viden til fagpersonale og patienter om hofteoperationer. Denne platform blev ikke færdig i projektperioden og undergår fortsat udvikling.

Styrket samarbejde og viden
Projektet Prohip gav deltagerne en mændge viden med på vejen om patientbehandling i Danmark og Sverige. Personalets nordiske og europæiske netværk blev styrket gennem samarbejdet og konferencedeltagelse i projektperioden. Ved at have mødt kollegaer over Sundet, har det sundhedsfaglige personale nu en større arena for jobsøgning og en fælles udvikling af sundhedsydelser af høj kvalitet til borgerne i hele Øresundsregionen.

Gennem samarbejdet er der etableret en ny værdifuld og unik interregional samarbejdsmodel. Modellen har allerede demonstreret sin bæredygtighed, idet den indgar som case i forskellige regionale tiltag (for eksempel "Broen til bedre sundhed").

Vil du læse om andre projekter, der ligner Interreg Prohip? Læs mere her.

 

Video

Fakta om projektet

Projektleder:

Britta Hørdam

bho@ifs.ku.dk

+45 35 32 21 38

Webside:

www.prohip.eu

Delprogram: Öresund

Lead Partner: University College Sjælland

Projektpartnere: Lunds Universitetshospital, Sygehus Syd, Region Sjælland

Projektperiode: 1. april 2010 til 1. april 2013

Projektets samlede budget: 1 259 046 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 629 523 EUR

Projektleder: Britta Hørdam

E-mail: bho@ifs.ku.dk

Tel: +45 35 32 21 38

Webside: www.prohip.eu

Download bogen om Prohip