Ét par ud af seks oplever på et tidspunkt, at de ikke kan få børn. Reprosund ville arbejde for at tilbyde alle barnløse par i regionen en lige og optimal behandling.

Reprosund
At stifte familie hænger for mange mennesker uløseligt sammen med livets gang. For 15 procent af befolkningen er det at få børn dog ikke så let. Reprosund arbejdede for, at alle barnløse i regionen skulle kunne få den bedste behandling fra begge sider af Øresund.

Barnløse har ikke ens muligheder
Ét par ud af seks oplever på et tidspunkt, at de ikke kan få børn. Ufrivillig barnløshed er et alvorligt, medicinsk, socialt og økonomisk problem for de mennesker, det rammer. Lægerne ved imidlertid kun lidt om årsagerne til ufrivillig barnløshed, og ofte behandles symptomerne frem for årsagen.

Sverige og Danmark har dygtiggjort sig inden for forskellige områder, når det kommer til barnløshed. Barrierer mellem de to sundhedsvæsener gør imidlertid, at det danske og det svenske sundhedsvæsen har en stor mængde af viden, som ikke kan komme patienter fra det andet land til gavn. Projektet Reprosund ville derfor arbejde for at tilbyde alle barnløse par i regionen en lige og optimal behandling. 

Samarbejde gav bedre behandling
Projektet arbejdede for at sprede viden om barnløshed til befolkningen, patienter, forskere og sygehuspersonale. Derfor oprettede man blandt andet fertilitetsrådgivninger på Rigshospitalet og Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. Fokus var dog på at forbedre behandlingen af barnløse. Derfor lavede projektet en undersøgelse af, hvilke unikke kompetencer, der findes i regionen, når det kommer til barnløshed. Med undersøgelsen kunne man konkret finde ud af, hvor patienter kunne få den bedste behandling i regionen. Det var dog blot første skridt. Projektets arbejde førte i sidste ende til en samarbejdsaftale mellem Region Skåne og Region Hovedstaden, der gjorde det muligt at udveksle patienter mellem Sverige og Danmark.

Reprosund bliver til ReproHigh
Arbejdet med barnløshed tog et skridt i den rigtige retning, da Reprosund afsluttedes i februar 2013. Projektet havde her gjort det muligt for barnløse patienter at få den bedst mulige behandling i Øresundsregionen. Ingen patienter nåede imidlertid at komme i behandling over Sundet i perioden. Projektet ansøgte derfor om at starte et nyt projekt, ReproHigh, som blev godkendt af Interreg.

Læs mere om ReproHigh her.

Fakta om projektet

Kontakt:

Aleksander Giwercman

aleksander.giwercman@med.lu.se

+46 40 33 82 82

Webside:

www.reprosund.eu

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: UMAS Malmö, Lunds Universitet, Herlev Hospital, Rigshospitalet, Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital och Roskilde Universitet

Projektperiode: 1. marts 2010 - 28. februar 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 785 080 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 892 540 EUR

Kontakt: Aleksander Giwercman

E-mail: aleksander.giwercman@med.lu.se

Tel: +46 40 33 82 82

Webside: www.reprosund.eu

Artiklar och TV-inslag

Nyhet öppnande av fertilitetsrådgivning i Malmö;


Dagens Nyheter
16 september 2012
17 september 2012

City Lund
11 september 2012

TV4
10 september 2012

SVT Sydnytt
10 september 2012