Projektet satte sig for at kortlægge og analysere viden om materialevidenskab i regionen for at kunne forbedre samarbejde og vidensniveau over Øresund.

Øresund Materials Innovation Community (Fase 1)
Fra medicin til motorer. Materialevidenskaben lærer os om, hvordan hverdagens materialer er opbygget og kan bruges. For at gøre Øresundsregionen endnu bedre inden for materialevidenskaben, udarbejdede projekt Øresund Materials Innovation Community anbefalinger til forberinger på området.

Er regionen klar til ESS og MAX IV?
Øresundsregionen har en internationalt ledende position inden for materialevidenskaben. Inden for visse områder, er regionen endda verdensledende. Med byggeriet af de to højborge inden for materialevidenskab, MAX IV og ESS, har Øresundsregionen muligheden for at blive endnu stærkere inden for feltet. Det kræver dog viden om, hvor der kan ske forbedringer. Projektet Øresund Materials Innovation Community Fase 1  satte sig for at kortlægge og analysere viden om materialevidenskab i regionen for at kunne forbedre samarbejde og vidensniveau over Øresund.

Analyse og kortlægning
Projektet skabte en analyse og kortlægning af regionens muligheder for at skabe innovation inden for forskningen i materialevidenskab. Her blev samlet information ved interviews med regionale, nationale og internationale aktører fra begge sider af Sundet og ved desk-research. Resultatet blev en veletableret enighed om, hvilke aktiviteter, der skulle sættes i gang for at skabe et materialevidenskabeligt fællesskab i perioden 2010-2012.

Fortsætter i Fase 2
Projektets analyse førte frem til anbefalinger til, hvilke aktiviteter, der skulle igangsættes for at skabe et netværk inden for materialevidenskaben, der kan styrke regionens position i fremtiden. Dem kan du læse mere om i rapporten neden for.

Projektet fortsatte i Fase 2, som gik ud på at føre de anbefalede aktiviteter videre. Læs mere om Fase 2 her.

Læs rapporten med projektets analyse

 ØMIC fase 1
Rapport: Analyse og kortlægning af Øresundsregionens innovationssystem for forskning i hårde, bløde og biologiske materialer.
 

Fakta om projektet

Kontakt:

Thomas Rasmussen

thomasra@ruc.dk

+45 24 96 02 22

Webside:

www.oresund.org/materials/about

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Københavns universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, ESS Scandinavia Secretariat, MAX-lab, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Malmö högskola

Projektperiode: 1. oktober 2009 - 31. juli 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 324 342 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 56 999 EUR

Kontakt: Thomas Rasmussen

E-mail: thomasra@ruc.dk

Tel: +45 24 96 02 22

Webside: www.oresund.org/materials/about