Øresund Materials Innovation Community (Fase 2)
ØMIC (Fase 2) var fortsættelsen af ØMIC (Fase 1). Projektet ville skabe større samarbejde mellem aktører inden for materialevidenskaben, så Øresundsregionen kan bedre sin position på verdensplan.

Nye forskningsanlæg giver muligheder
Materialevidenskaben kan med indviklede maskiner lære os mere om, hvordan hverdagsting som plastic og medicin er opbygget. Med byggeriet af de to højborge inden for materialevidenskaben, forskningsanlæggene ESS og MAX IV, i Lund har Øresundsregionen en unik mulighed for at blive verdensførende inden for forskning i materialevidenskab. Men det kræver en styrkning af samarbejdet mellem forskere og virksomheder over Sundet.

Øresund Materials Innovation Community (Fase 2), ØMIC Fase 2, er en fortsættelse af et tidligere Interreg-projekt, hvor man kortlagde aktiviteter, der skulle styrke samarbejdet omkring materialevidenskab i regionen. I Fase 2 ville man således skabe stærkere bånd mellem virksomheder, forskere og andre aktører inden for materialevidenskaben.

En ambition om et super-projekt
Partnerne i ØMIC Fase 2 havde store ambitioner for projektet. Projektets overgribende mål var at bygge et ”Øresund Materials Innovation Community” - et stærkt og dynamisk materialevidenskabeligt innovationsmiljø i Øresundsregionen. Dette miljø skulle samle og engagere forskere, universiteter, forskerparker, virksomheder, iværksættere, aktører for regional udvikling og det politiske niveau.

Projektet kunne dog ikke opnå de ønskede mål om strategisk koordinering af regionens samlede aktiviteter på grund af nedlæggelse af det fælles universitet, Øresundsuniversitetet. Derfor koncentrerede man sig i stedet om at skabe et tættere samarbejde mellem mennesker med interesse for specifikke emner knyttet til ESS og MAX IV. Her arrangerede man primært møder, seminarer og uddannelsesforløb for forskere, studerende og virksomheder.

Se rapporten forneden om uddannelsesforløb for studerende.

Nye projekter trods modgang
Ved de forskellige arrangementer under projektet, et årligt topmøde, uddannelsesforløb om avanceret røntgen mødtes både virksomheder og forskere. Projektet har altså muliggjort møder mellem fagfolk inden for de forskellige lande og dermed muliggjort etableringen af et netværk over Sundet.

Videnskabsentutiast? Flere Interreg-projekter arbejder med at styrke samarbejdet omkring MAX IV og ESS. Læs blandt andet mere om CATE-projektet.

Medvirkende på de forskellige arrangementer har siden hen startet nye projekter op (ikke i Interreg-regi). Eksempelvis TITA-projektet mellem Skåne og Blekinge, der arbejder for at etableringen af ESS och MAX IV skal føre til fremgang i regionen.

Video

Ved vi, hvor vi skal bevæge os henad inden for materialevidenskaben? Spørgsmålet stilte Dr. Simon Kimber, Radiation Facility (ESRF), til en konference afholdt af projektet. Se hans svar om fremtiden i filmen neden for.

Simon Kimber: Do We Know Where To Go With Materials Science? from Materials of Grand Challenges on Vimeo.

Projektet har produceret en del andre videoer om materialevidenskab under navnet Materials of Grand Challenges. Se flere videoer her.

Rapporter

ØMIC rapport

ØMIC fase 2 handlingsplan forside

1. ÖMIC EDUCATIONAL MAPPING REPORT 2012

 2. Future Scenarios for Materials Innovation in Øresund

Fakta om projektet

Projektleder:

Thomas Schødt Rasmussen

thomasra@ruc.dk

+45 24 96 02 22

Webside:

www.oresund.org/materials/about

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Københavns Universitet, Malmö Högskola, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, ESS Sekretariatet, MAX-Lab, Stiftelsen inkubatorerna i Lund – Ideon, Innovationshuset 5te, Scion DTU, Innovationsbron, Copenhagen Capacity, Invest In Skåne, Vinnova, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne

Projektperiode: 1. maj 2010 – 31. december 2012

Projektets samlede budget: 2 914 223 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 1 457 111 EUR

Projektleder: Thomas Schødt Rasmussen

E-mail: thomasra@ruc.dk

Tel: +45 24 96 02 22

Webside: www.oresund.org/materials/about