Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nordisk Joblösning

Utbildning och jobbsökande ska inte vara två separata aktiviteter. Nordisk joblösning tar sin utgångspunkt i att den studerande, redan vid starten av sin utbildning, ska förberedas på vilka möjligheter som finns till praktik och jobb inom geografin.

Huvudmålet med projektet är att utveckla ett utbildningskoncept för tätare samspel mellan näringsliv och utbildningssektorn. Samtidigt ligger fokus på att ge förutsättningar för mobilitet bland nyutbildade som inte lyckas komma i arbete direkt efter sin examen.

Partnerskapet består av aktörer med erfarenhet från de tidigare projekten Nordisk Jobstart+ och Pendlerbroen.

På kort sikt vill projektet ...

  • ... att studerande ska tillgodogöra sig näringslivsrelaterad kompetens,
  • ... att studerande kommer i praktik och jobb inom Norden,
  • ... att arbetsgivare ges möjlighet att hitta kvalificerad arbetskraft,
  • ... utveckla ett utbildningskoncept och
  • ... kompetensutveckla medarbetare inom skolor och jobbcenter om nordiska jobbmöjligheter.

På lång sikt vill projektet bidra till att deras utbildningskoncept införs inom andra institutioner och att företag kan bli bättre på att hitta och använda sig av nordisk arbetskraft.

 

Projektet är avslutat