Job og uddannelse i Øresundsregionen
Kompetencer til at arbejde på den anden side af Øresund?
Hvordan kan vi få flere studerende og ledige til at søge efter job på den anden side af Øresund? Projektet ”Job og Uddannelse i Øresundsregionen” har afprøvet forskellige metoder til, hvordan vi kan skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked og øge studerendes kompetencer for at få job i hele regionen.

Et fælles arbejdsmarked?

For at skabe en sammenhængende Øresundsregion med et fælles arbejdsmarked, skal borgerne kunne  finde og tage job i hele regionen. Projektet ”Job og Uddannelse i Øresundsregionen” har afprøvet tre metoder for at øge mobilitet på tværs af Øresund; Bedre beskæftigelsesindsats, Øresundsbrancheråd og bedre uddannelsesindsats. Ifølge partnerne bag projektet skal ledige i højere grad kunne søge job i hele Øresundsregionen, de studerendes mobilitet skal øges og de skal have kompetencer til job i hele regionen.

Et resultat af projektet er et bedre overblik og en prognose for det fælles arbejdsmarked og hvilke kompetencer, der er brug for, frem til 2022 i hele Øresundsregionen.  Se mere om Øresundsarbejdsmarkedet indenfor forskellige brancher her.

Udvidet arbejdsmarked for ledige

Et resultat af projektet er undervisningen af 150 danske jobcentermedarbejdere i jobmuligheder og jobsøgning i Skåne. Erfaringerne fra projektet viser succes med rådgivning af ressourcestærke ledige og rådgivning til job-kategorier, hvor de jobsøgende har et eksamenspapir på deres kvalifikationer. Derfor er rådgivning om svenske arbejdsmuligheder nu en integreret del af vejledningen til jobsøgende på Københavnske jobcentre.

På den svenske side har unge ledige modtaget kurser i den danske kultur for spontane ansøgninger og generelle danske arbejdsforhold.

Uddannelse til job på den anden side af Øresund

En forbedring af uddannelsesindsatsen er en anden vej til et fælles arbejdsmarked. Via undervisningsforløb og praktikordninger på den anden side af Øresund har studerende gennem projektet opnået indsigt og erfaringer i at arbejde grænseoverskridende.

Et resultat af projektet er etableringen af blandt andet et fælles brancheråd for sygeplejersker, hvor sygeplejebrancherne fra Danmark og Sverige har arbejdet sammen om etablering af fælles praktikpladser. Af konkrete resultater kan nævnes; et Øresundskursus for 72 sygeplejestuderende, et 10-20 ugers udvekslingsforløb, tilvalgskurser og praktikpladser på den anden side af sundet og en aftale for danske SOSU-assistenter om praktik på svenske plejehjem.

Viden flytter medarbejdere

Projektet er et tydeligt eksempel på, at viden om beskæftigelsesmuligheder og kulturer for jobsøgning kan få borgere til at tage job på den anden side af grænsen. Samarbejdet i projektet har skabt netværk og kendskab mellem uddannelser og arbejdsgivere på tværs af Øresund og lagt grundstenen for fremtidigt samarbejde. Derudover har et stort antal studerende opnået solid viden og erfaringer om at arbejde på den anden side af Øresund.

Projektet har også opdaget, at den danske bekendtgørelse §51 om aktiv beskæftigelsesindsats forhindrer jobcentre at sende danske ledige, der er på dagpenge eller kontanthjælp, på virksomhedspraktik i udlandet – og dermed også Sverige. Hvis et fuldstændigt sammenhængende jobmarked skal opnås i Øresundsregionen, er der stadig en bro at krydse.

Læs mere om det at finde arbejde på den anden side af Øresund på hjemmesiden Øresunddirekt  eller se filmen nedenfor om hvordan det er at arbejde i et andet land.

Projektet er en fortsættelse af projektet Job & kompetencer i Øresundsregionen .

Læs mere om projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen på deres hjemmeside her.

Video

 

Se flere videoer her.

Fakta om projektet

Kontakt:

Mai Lundemark

cg21@bif.kk.dk

+45 21 46 50 60

Webside:

www.jobuddannelse.net

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Københavns Kommune

Projektpartnere: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Region Skåne, Arbetsförmedlingen - Analys, Arbetsförmedlingen
- AMO Malmö, Region Hovedstaden, Malmö Stad, Region Sjælland, Metropol, Sosu C, KTS, Malmö Högskola

Projektperiode: 15. september 2011 - 15. september 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 327 140 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 163 570 EUR

Kontakt: Mai Lundemark

E-mail: cg21@bif.kk.dk

Tel: +45 21 46 50 60

Webside: www.jobuddannelse.net

Læs konklusioner

Job og Uddannelse rapport
Rapport: "Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning med udvalgte europæiske storbyer"