Öresundsklassrummet Level 2 - Learning and Action for a Sustainable Öresund
Bæredygtig udvikling er en politisk målsætning i hele Skandinavien – nationalt og i kommunerne. Men hvordan sikrer vi, at kommende generationer har den faglige viden og kompetence til at handle og gære en forskel? Det er udgangspunktet for projektet Øresundsklasseværelset Level 2, hvor partnerne har arbejdet for at gøre folkeskolelærere i stand til at undervise i bæredygtig udvikling og give eleverne kompetence til at handle.

Fremtidens borgere bliver handlekraftige klimaambassadører

Gennem det tidligere projekt ”Öresundsklassrummet” har partnerne erfaret, at viden om undervisning i bæredygtig udvikling har været for lav i Øresundsregionen.  Derfor har partnerne i dette projekt arbejdet etableret en platform til udveksling og udvikling af undervisningsmateriale til lærere indenfor bæredygtig udvikling rettet mod sjette til niende klassetrin.  

Et væsentligt resultat af projektet er inddragelsen af Øresundsklasseværelset i den overordnede Copenhagen Malmö 2025 strategi, som du kan læse her på siden.

Projektet har igangsat en klimaambassadøruddannelse for sjette til niende klassetrin, som er gennemført på fire skoler i regionen. Eleverne har arbejdet med og lært om klimaudfordringer på tværs af grænser. Læs mere om erfaringerne fra Klimaambassadøruddannelsen. Du kan hente rapporten her på siden.

Udveksling af erfaringer og fælles udfordringer

Udviklingen af klimaambassadøruddannelsen er blevet til på baggrund af forskellige danske og svenske erfaringer med undervisning i klimaspørgsmål og engagementaf elever. Lærerne har praktiseret, hvad de ønsker, at eleverne skal lære: at fælles udfordringer skal løses i fællesskab.

Øresundsklasseværelset forsætter med at udvikle nye arbejdsområder, og et af de kommende bliver det maritime og hvordan lærerne kan engagerer eleverne i undervisningen om, at de lever i en maritim region.

Derudover har projektet skabt et netværk for rektorer fra skoler i København og Malmø. Her mødes rektorerne jævnligt og udveksler erfaringer i lederskab indenfor undervisning.

Se film om de unge klimaambassadører

 

Læs mere

Engaging the next generation. Best practice report.

Ladda ner

 

 

Vil du se mere?

Øresundsklassrummet teachers guide

Fakta om projektet

Kontakt:

Åsa Hellström

asa.hellstrom@malmo.se

+46 (0)403 42 223

Webside:

www.oresundsklassrummet.eu

Lead Partner: Malmö stad

Projektpartnere: Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune, Malmö Högskola, "Forskningsprogram for Miljø og Sundhedspædagogik"

Projektperiode: 1. august 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 882 744 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 441 372 EUR

Kontakt: Åsa Hellström

E-mail: asa.hellstrom@malmo.se

Tel: +46 (0)403 42 223

Webside: www.oresundsklassrummet.eu