Skandinavisk infrastrukturkompetens (SIK)
Bygge og anlægsbranchen er i stadig forandring. Nye roller og relationer mellem kunde og leverandør i form af flere totalentrepriser stiller stigende krav til individuelle kompetencer og viden – især i forhold til kvalitet og sikkerhed. Derfor har projektet Skandinavisk Infrastrukturkompetence set på, hvordan en skandinavisk sikkerhedscertificering kan se ud og indføres.

Individuel sikkerhedscertificering med gyldighed i hele Skandinavien

Sikkerhedscertificering er et stort område. Derfor gennemførte partnerskabet forsøgsprojekter indenfor trafik og veje i samarbejde med det svenske Trafikverk, det norske Jernbaneverk og Statens vegvesen.

Et resultat af dette samarbejde er en kompetencemodel og et certificeringsforslag. Kompetencemodellen beskriver fælles Skandinaviske krav, som medarbejdere indenfor trafik og vejbranchen skal opfylde, for at udføre deres arbejde i forhold til arbejdssikkerhed og kvalitetskrav.

Et væsentligt resultat af projektet er samarbejdet mellem Trafikverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Partnerne har arbejdet med vintervedligehold af veje, sikkert arbejde på veje og sikkert arbejde ved jernbanespor. Hvis en kompetence indenfor disse fag er godkendt i ét Skandinavisk land, bør den også automatisk være godkendt i de andre lande, men det er ikke tilfældet. Derfor har partnerne arbejdet med hvordan denne udfordring kan håndteres. Partnerne har på denne baggrund udviklet en fælles metode til at beskrive kompetencekrav og en model med definitioner af kompetencekrav.

Se filmene om pilotprojekterne og få mere at vide om kompetencekrav og hvilken betydning det helt konkret har på eksempelvis sikkerhed ved sporarbejde eller vinterveje. Læs mere om pilotprojektet om vinterveje her

Mange forskellige krav i Skandinavien – en udfordring for fælles certificering

Arbejdskraften indenfor denne branche bevæger sig ofte på tværs af grænser i Skandinavien.

En fælles certificering vil gøre det nemmere at få job i hele Skandinavien – og for arbejdsgiveren at vide at medarbejderen kan opfylde gældende kompetencekrav.  Derfor har partnerne anvendt en fælles europæisk standard til certificering af individuelle kompetencer – ISO 17024. Den beskriver niveauer for kompetencen (eksempelvis uerfaren, erfaren og rutineret) og skal godkendes af tredje part. Dermed kan en opnået certificering bruges i flere lande, i hele Skandinavien. 

Men samarbejdet har også påvist en række konkrete hindringer for at indføre fælles kompetencekrav og sikkerhedscertificering. Nogle af dem er fagbrev, ID af personale, interne sikkerhedskrav, kulturforskelle, forskellige certificeringer om sikkerhed, forskellige svejsetyper og forskellige kursuskrav.

Du kan læse mere i databasen på projektets hjemmeside.

Se intro-film om projektet og de forskellige pilotprojekter

 

Film om pilotprojekt vinterveje

 

Se film om pilotprojekt om sikkerhed ved jernbanespor

 
Fakta om projektet

Kontakt:

Anders Sandberg

anders.sandberg@trafikverket.se

+46 (0) 706 62 20 58

Webside:

www.infrastrukturkompetens.eu

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Svenskt projektforum

Norsk Prosjekteier: Statens vegvesen

Projektpartnere: Trafikverket
Jernbaneverket

Projektperiode: 21 maj 2012 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 191 900 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 592 250 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 387 500 EUR

Kontakt: Anders Sandberg

E-mail: anders.sandberg@trafikverket.se

Tel: +46 (0) 706 62 20 58

Webside: www.infrastrukturkompetens.eu