Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Informationsansvar efter projektavslut

Informationsansvar som gäller efter att ert projekt har avslutats är:

Senast tre månader efter att projektet har avslutats ska ni som stödmottagare sätta upp en permanent skylt eller plakett av betydande storlek om ert projekt uppfyller följande kriterier:

  • Projektets totala kostnader överstiger 500 000 EUR, och
  • projektet finansierar infrastruktur eller byggverksamhet eller inköp av fysiska föremål.

Skylten eller plaketten ska:

  • innehålla projektets namn och huvudsakliga mål samt EU-logotypen – namn, mål och logotyp ska utgöra minst 25 procent av ytan. EU-logotypen måste vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper
  • placeras där projektet genomfördes och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Mer information:

Läs mer om ert informationsansvar.