Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Förbättra genom löpande utvärdering

För att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande rekommenderar vi att använda löpande utvärdering.

Löpande utvärdering (tidigare kallat följeforskning) är en flexibel utvärderingsform som löper under projektets gång. Fördelen med löpande utvärdering är att den baseras på ett samspel mellan utvärderaren och projektets ägare. Utvärderaren kan återföra de iakttagelser som görs till projekten genom dialog under arbetets gång.

Den löpande utvärderingens uppgift är främst att se till att det innovativa och nyskapande i projektet återförs till det regionala tillväxtarbetet. Erfarenheterna och kunskaperna från ditt projekt blir därmed betydelsefulla för att öka lärandet och nytänkandet i det regionala utvecklingsarbetet.

Utvärdering av större projekt

För större strategiska projekt (stöd som överstiger 2 miljoner Euro) kan ert projekt få ett särskilt villkor om upphandling av en extern utvärderingsinsats som följer projektets genomförande.

Läs mer om detta.