Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Programmets insatsområden och mål

Ditt projekt ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom något av fyra insatsområden: innovation, grön ekonomi, transport eller sysselsättning.

Genom de lösningar som ditt projekt identifierar kan du hjälpa till att göra regionen Öresund, Kattegat och Skagerrak stark och konkurrenskraftig.

Programmet är uppdelat i tio specifika mål som var och ett är kopplade till en investeringsprioritering samt ett av programmets fyra insatsområden. För att ditt projekt ska beviljas stöd måste det bidra till ett av de specifika målen samt vara inom ramen för den investeringsprioritering som är kopplad till det specifika målet.För att följa upp och utvärdera programmet har varje specifikt mål ett antal aktivitetsindikatorer som ska mäta resultatet av projekten. För att ditt projekt ska beviljas stöd måste det bidra till minst en av aktivitetsindikatorerna.Du kan hitta mer information om insatsområden här på sidan. Du finner en översikt över specifika mål och aktivitetsindikatorer i vårt interventionsschema.

Download interventionsschemat. Pdf, 381.6 kB.

Innovation

Insatsområde innovation ska förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.

Läs mer om Innovation. 

Grön ekonomi

Insatsområdet ska främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor.

Läs mer om Grön ekonomi.

Transport

Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Läs mer om Transport.

Sysselsättning

Insatsområdet ska stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande.

Läs mer om Sysselsättning.