Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Eksternt link. för information om programmet 2021-2027.

Informera om stödet

I det här avsnittet framgår de krav på informationsansvar som ni som stödmottagare har för ert projekt. Här kan ni bland annat läsa om hur ni ska använda logotypen och vad som gäller för affischer.

Ni som stödmottagare är skyldiga att informera om det stöd ni erhållit från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Observera att programmet kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

Det ni måste göra

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom:

Att i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet använda logotypen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

  • Även i filmer, radioreklam och dylikt ska Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Europeiska regionala utvecklingsfonden nämnas eller synas.
  • Att på webbplatsen, om en sådan finns, ge en kort beskrivning av verksamheten, inklusive syfte och resultat, och framhäva unionens ekonomiska stöd. På webbplatsen ska logotypen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak vara väl synlig utan att besökaren behöver skrolla.
  • Att sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad. Affischen måste vara i minst A3-format, och av den ska framgå att projektet har fått stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hur ska ni använda logotypen?

Kommunikationsplan

Varje projekt ska också utarbeta en kommunikationsplan och utse en kommunikationsansvarig för projektet.

Guide till kommunikationsplan.