Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Utvärdering av programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har anlitat extern utvärderare för att följa programmets genomförande och förmåga att leverera resultat. Utvärderingen genomförs i två faser.

Fas 1

Inom den första fasen lämnade utvärderaren Kontigo AB tre rapporter. Den första delrapporten levererades i mars 2017 och den tredje slutrapporten två år senare.

Bland de punkter som Kontigo lyfte fram som viktiga att förändra och utveckla fanns följande:

  • Tydliggöra det gränsregionala mervärdet så att det genomsyrar programmets alla delar och är en del av alla programmets målformuleringar.
  • Integrera de horisontella kriterierna i programmets mål och genomförande.
  • Behovet av att främja utvecklingen av goda projekt i programområdet inom framförallt insatsområdet Transport, för att uppnå en mer balanserad projektportfölj.
  • Det saknas och finns behov av ett organisatoriskt förankrat programägarskap som kan ta ett långsiktigt strategiskt ansvar för utmaningar och möjligheter i gränsregionen i stort eller i dess enskilda delar.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har sedan den första delrapporten arbetat målinriktat för att förändra och åtgärda de punkter som Kontigo lyfte fram och som faller inom ramen för programmets mandat och ansvarsområden.

Delrapporterna finns för nedladdning här intill.

Fas 2

Under fas 2 tittar utvärderaren Oxford Research på programmets resultat baserat på de projekt som har avslutats. Delrapport 1 och 2 har lämnats under 2021. Slutrapport med slutlig bedömning lämnas i slutet av 2022.

Delrapporterna finns för nedladdning här intill.