Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Organisation

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med programmet.

Mange mennesker og organer arbejder med at gennemføre programmet, så vi får så gode projekter og resultater som muligt. Følgende organer gennemfører programmet:

  • Overvågningsudvalget (Övervakningskommitté)
  • To Styringsudvalg (Styrkommitéer)
  • Forvaltningsmyndigheden
  • Norsk Förvaltande Organisation
  • Attesteringsmyndigheden
  • Revisionsmyndigheden (Myndigheden bistås af en revisonsgruppe, bestående af repræsentanter fra Sverige, Danmark og Norge)
  • Sekretariatet (i København og Göteborg)

Overvågningsudvalg

Overvågningsudvalget består af repræsentanter fra nationale myndigheder, regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter for miljø og ligestilling fra Danmark, Norge og Sverige. Europakommissionen deltager også ved udvalgets møder. Overvågningsudvalget har sammen med forvaltningsmyndigheden ansvaret for at kontrollere og sikre, at programmet gennemføres effektivt og med en tilfredsstillende kvalitet.

Se Overvågningsudvalgets medlemmer og læs mere.

Styringsudvalg

Et styringsudvalgs opgave er at varetage gennemførelsen af programmet blandt andet ved at godkende eller give afslag til de enkelte projekter. Der er nedsat to Styringsudvalg (Styrkommittér) for henholdsvis Öresund og Kattegat-Skagerrak.

Se Styringsudvalgenes medlemmer og læs mere.

Forvaltningsmyndighed

Den svenske nationale myndighed Tillväxtverket har rollen som Forvaltningsmyndighed for hele programmet. Det betyder blandt andet, at Tillväxtverket underskriver projekternes tilsagn om støtte, men også, at Tillväxtverket udbetalter EU-støtten til projekterne. Forvaltningsmyndigheden er lokaliseret i Malmö.

Kontakt forvaltningsmyndigheden.

For Norge som ikke EU-land har man en Norsk forvaltende organisation, som blandt andet er ansvarlig for at udbetale programmidler til norske partnere. Østfold fylkeskommune har rollen som Norsk Forvaltande Organisation.

Kontakt Norsk Forvaltende Organisation.

Attesteringsmyndighed

Attesteringsmyndigheden har blandt andet det overordnede ansvar for at modtage EU-midler fra Europa-Kommissionen. Attesteringsmyndigheden er lokaliseret i Stockholm hos Tillväxtverket.

Sekretariatet

Sekretariatet består af et kontor i Göteborg og et i København og rådgiver blandt andet projekter gennem hele processen - fra ansøgning til afslutning.

Kontakt sekretariatet.

Har du flere spørgsmål?

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan programmets organisation arbejder, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller forvaltningsmyndigheden.

Find kontaktoplysninger.