Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Dokumentera aktiviteter

Ni ska löpande dokumentera projektets aktiviteter. Lägesrapporter och ekonomisk redovisning ska sparas och arkiveras tillsammans med övrig dokumentation för era aktiviteter.

Allt som ni gör i projektet ska dokumenteras och arkiveras för att ni ska få stöd för era utgifter. Till exempel ska ni skriva tidredovisningar, spara originalinbjudningar, kvitton, biljetter och reseräkningar. Denna dokumentation är underlag för den ansökan om utbetalning som ni ska lämna in varje sjätte månad i samband med ansökan om utbetalning.

Krav på att hålla handlingar tillgängliga

Alla partner i projektet ska hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga fram till årsskiftet 4 år efter att Lead Partner erhållit beslut om slututbetalning. Detta gäller om inte annat anges i beslutet om stöd.

Alla partner i projekt som rör statsstöd eller innehåller investeringar ska hålla handlingar tillgängliga fram till årsskiftet 10 år efter att Lead Partner erhållit beslut om slututbetalning. Detta gäller om inte annat anges i beslutet om stöd.

Partnerna ska bevara dokument i form av original, bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare.

Handlingar och uppgifter ska vara tillgängliga för förvaltande myndighet, norsk förvaltande organisation, sekretariatet, revisionsmyndigheten för programmet, nationella och EU-myndigheter, revisions- och kontrollorgan, EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person.

Tidsperioderna kan avbrytas vid rättsliga förfaranden eller efter begäran från Kommissionen. Om din verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv och dokumentationsplaner var originalverifikationer återfinns.

Projektets partner har ansvaret för att regler om dokumentation och arkivering följs.

Läs mer om lägesrapport.