Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Sök stöd för coronainsatser

Projekt som vill arbeta med att hantera effekterna av coronapandemin kan göra det med 75 procents finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Vilka typer av projekt kan söka?

Stödet kan gå både till genomförandeprojekt och kortare förprojekt på upp till 100 000 euro. Projekt kan söka inom samtliga fyra insatsområden, samtliga delgeografier och med både EU-medel och norska IR-medel.

När kan du ansöka om stöd?

Vilka aktörer kan söka stöd?

Precis som med vanliga projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan alla typer av organisationer söka stöd. Det gäller både offentliga och privata. Exempel på offentliga organisationer är universitet och högskolor, regioner, fylkeskommuner, kommuner och statliga myndigheter. Exempel på privata aktörer och organisationer är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Privata vinstdrivande aktörer kan inte vara Lead Partner eller norsk prosjekteier.

Du måste ha minst en projektpartner i ett annat land inom Danmark, Sverige och/eller Norge.

Gå från idé till projekt

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för att hantera pandemins effekter. Huvuddelen av projektet ska bestå av aktiviteter med tydlig koppling till att hantera effekterna av covid-19 eller att stärka förmågan att hantera kriser kopplade till kommande pandemier. ​

Dessutom måste projekten uppfylla de vanliga kraven och urvalskriterierna för att vara stödberättigande inom programmet. ​

Läs mer om projekt, som har sökt coronastöd.

Intresserad av corona-stöd?

Kontakta en av våra rådgivare, som kan berätta mer.