Hemsidan arkiv.interreg-oks.eu samlar information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om det nya programmet 2021-2027.

Goda råd inför ert avslut

För att underlätta ett enkelt och korrekt avslut av ert projekt ska ni tänka på att:

 • Ni förbereder er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport i god tid före utsatt slutdatum.
 • Arkivering och dokumentation följer gällande villkor.
 • Ni uppfyller informations- och publicitetskraven.
 • Alla kostnader är betalda inom projektperioden.
 • Alla underlag till ansökan om utbetalning är tillgängliga.
 • Ni har sammanställt utfallet av projektets indikatorer.
 • Slutrapporten från extern utvärdering kommer in i tid, om projektet har ett särskilt villkor om extern utvärdering.
 • Ni följer de särskilda regler som gäller för projekt som genererar nettoinkomster Länk till annan webbplats. efter projekttiden.
 • Ni följer de särskilda regler om insatsers varaktighet , som gäller för investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300