Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Ordlista

 • Aktiebolag

  Dansk: aktieselskab
 • Betalas i efterskott

  Dansk: bagudbetales
 • Bruttobidragsekvivalent

  Metod för att beräkna värdet av stödet före skatt vid den tidpunkt då stödet beviljas.
 • Enskilda näringsidkare

  Dansk: enkeltmandsvirksomheder
 • Fråga

  Dansk: spørgsmål
 • Gemensam

  Dansk: fælles
 • Granskning

  Dansk: kontrolleret
 • Komplettera

  Dansk: Supplere
 • Koordinerande partner (koordinerande stödmottagare)

  Projektet ska ha en koordinerande partner i Sverige och Danmark. Den koordinerande partnern ska samla in ekonomisk redovisning från alla partner i sitt land inför nationell kontroll. Den koordinerande partnern ska underlätta dialog och fungerar som en länk mellan nationell kontrollant och övriga partner i sitt land.En koordinerande partner kan bistå övriga partner med administration för att underlätta deras deltagande i ert projekt vilket i så fall regleras i partnerskapsavtalet. Observera att Lead Partner alltid är koordinerande partner i sitt land. Det ska alltså bara finnas antingen Lead Partner eller koordinerande partner i ett land.
 • Kostnadsslag

  Dansk: Udgiftskategorier
 • Lagstadgad

  Dansk: lovpligtig
 • Lead Partner (samordnande stödmottagare)

  I alla projekt måste det finnas en Lead partner som är samordnande stödmottagare för projektet och  som måste vara en dansk eller svensk organisation. Samordnande stödmottagare har bland annat ansvar för att:
  • ta emot och fördela utbetalat EU-stöd till projektets stödmottagare
  • ansvara för att projektet genomförs enligt beslut om stöd
  • utarbeta ett partnerskapsavtal som reglerar varje partners ansvar i projektet
  • sammanställa utgifter från Sverige och Danmark i en gemensam ansökan om utbetalning av EU-stöd
  • vara koordinerande stödmottagare i sitt land.
 • Noga

  Dansk: omhyggelige
 • Norsk Prosjekteier

  Om ditt projekt har norska partner ska det finnas en formellt ansvarig organisation för den norska delen av projektet – norsk Prosjekteier – som ansvarar för att:
  • vara stödmottagare för norska Interreg-stödet och bokföra alla norska utgifter i projektet
  • ansvara för projektets genomförande i Norge
  • rapportera utgifter till ansvarig granskare vid Østfold Fylkeskommune
  • sammanställa norska utgifter i en gemensam ansökan om utbetalning av norskt Interrreg-stöd
  Det är Lead Partner och norsk Prosjekteier som på vägnar av projektets övriga partner skriver under ansökan och de efterföljande beslutsbreven.
 • Offentlig aktör

  Statlig, regional eller lokal myndighet, eller offentligrättsligt organ.Offentligrättsligt organ är juridisk person som har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, förutsatt att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Verksamheten skall finansieras till största delen av myndighet eller annat offentligrättsligt organ, eller verksamhetsmässigt kontrolleras av myndighet eller annat offentligrättsligt organ alternativt representeras i förvaltningsorgan, styrelseorgan eller kontrollorgan av mer än hälften av ledamöter som utsetts av myndighet eller annat offentligrättsligt organ.
 • Partner (stödmottagare)

  En partner är stödmottagare i programmet och har ansvar för att bidra till projektet enligt ansökan och beslut. Varje partner är ansvarig för sin medfinansiering och sina kostnader inför nationell kontroll.I Norge är det norsk Prosjekteier som bokför och betalar alla kostnader och är ansvarig gentemot Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Övriga norska partner som deltar i projektet bidrar med medfinansiering och fakturerar sina kostnader till norsk Prosjekteier.
 • Partnerskapsavtal

  Du ska skriva ett partnerskapsavtal som ska skrivas under av alla projektets partner. Avtalet ska huvudsakligen reglera vem som gör vad i projektet.
 • Redovisning

  Dansk: Bogføring
 • Rörlighet

  Dansk: bevægelse
 • Schablonkostnader

  Dansk: Overhead
 • Sysselsättning

  Dansk: beskæftigelse
 • Triple Helix

  Triple Helix er en model for samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og det offentlige, som gerne skal føre til innovation.
 • Undantag

  Dansk: Undtagelse
 • Utmaning

  Dansk: Udfordring
 • Utvärdering

  Dansk: Evaluering