Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Förordningar och regler

Här hittar du övergripande förordningar och regler för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

EU-förordningar

samt därtill hörande delegerade och implementerade akter, särskilt

Grundläggande danska bestämmelser

Grundläggande norska bestämmelser

Grundläggande svenska bestämmelser