Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Om förutsättningarna ändras

Ni som stödmottagare ska snarast informera sekretariatet om förutsättningarna för ert projekt ändras, om ni vill avbryta ert projekt eller om andra ändringar som kan få betydelse för ert projekt. Informationen ska göras skriftligen.

Beskriv kortfattat vilka förutsättningar som ändrats, eller vad ni önskar ändra på, och vilka konsekvenser det kan få för genomförandet av projektet. Ange också hur mål, aktiviteter, budget och indikatorer kommer att påverkas.


När krävs ett ändringsbeslut?

Vissa ändringar förutsätter att ni först får ett godkännande av sekretariatet och att beslutet om stöd ändras innan ändringen genomförs. Det gäller följande ändringar:

 • ändring av projektets inriktning
 • väsentliga ändringar i projektets budget och/eller tids-och aktivitetsplan,
 • ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering,
 • väsentliga ändringar i projektorganisationen,
 • om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person,
 • vid annan ändring av betydelse för projektets genomförande.

Exempel på ändringar som kräver sekretariatets godkännande, men inte nödvändigtvis ett ändringsbeslut, är ändring av aktiviteter genom att någon aktivitet ställs in och någon annan tillkommer, ändring av medfinansiering och ändring av budgeten.

En avvikelse mot budget som inte överstiger 20 procent i ett enskilt kostnadsslag bedöms inte vara väsentlig och därmed behövs inte något ändringsbeslut göras. En sådan mindre avvikelse mot budget ska istället kommenteras i läges- eller slutrapporten.
En avvikelse mot budget som överstiger 20 procent i ett enskilt kostnadsslag behöver inte nödvänidigtvis leda till att ett ändringsbeslut ska göras. En bedömning görs av sekretariatet från fall till fall. Tänk på att en ändring av budgeten normalt inte beviljas om projektet inte redovisat några kostnader än. Man ska påvisa ett faktiskt behov innan en formell ändring görs av budgeten, dvs. att redovisade kostnader överstiger en budgetlinje.


Ändringar där det inte krävs något godkännande

Om ändringen avser något av det som anges nedan krävs det inget godkännande, men ni ska ändå snarast informera sekretariatet skriftligen om ändringen:

 • stödmottagares namn
 • stödmottagares adress
 • stödmottagares plusgiro eller bankgiro
 • behörig företrädare för stödmottagare, eller
 • andra uppgifter som har betydelse i projektet.