Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Skriv ett partnerskapsavtal

Du ska skriva ett partnerskapsavtal som ska skrivas under av alla projektets partner. Avtalet ska huvudsakligen reglera ansvarsfördelning och vem som gör vad i projektet.

Lead Partner har ansvar för att alla deltagande partner skrivs in i ett partnerskapsavtal som reglerar vem som gör vad i projektet och vilka personer som bidrar med vilken expertis.

Partnerskapsavtalet skall innehålla bestämmelser som ger garantier för en sund ekonomisk förvaltning, inklusive rutiner för hur felaktigt utbetalda belopp ska återbetalas. Lead Partner ska se till att alla partner har skrivit under avtalet innan projektets första ansökan om utbetalning.

Avtalet ska sändas till sekretariatet, för kännedom, senast vid första ansökan om utbetalning.

Partnerskapsavtalet bör inkludera följande:

Regler för partnerskapet

 • Tidsperiod för avtalet
 • Syfte med avtalet (att reglera ansvarsfördelningen i projektet)
 • Villkor för att göra ändringar i avtalet
 • Vad som händer om någon partner inte följer avtalet

Information om partnerskapet

 • Projektets organisation
 • Möjliga samarbeten med tredje part
 • Fastställ vilka organisationer som ska vara Lead Partner, koordinerande partner och Prosjekteier
 • Fastställ ansvar för Lead Partner, norsk Prosjekteier, koordinerande partner samt övriga partner i projektet. ill exempel projektledning, ekonomi och kommunikation.

Ekonomisk förvaltning

 • Förtydliga vilka aktiviteter (enligt beslut om stöd) som är stödberättigande i projektet
 • Förtydliga partners ansvar för att följa regler för finansiell kontroll och revision
 • Hur ska gemensamma kostnader för projektets genomförande finansieras
 • Förtydliga vilka partner som koordinerar kontakt med nationell kontroll
 • Fördelning av utbetalat stöd från Interreg till projektets partner

Projektet

 • Projektmål
 • Deadlines och vad som händer om någon partner inte iakttar dem
 • Hur ska projektets partner rapportera och dokumentera projektets aktiviteter
 • Hur ska projektets partner informera om projektet och sprida dess resultat
 • Hänvisning till aktivitetsbudget, där det framgår med vilka resurser varje partner bidrar

Reglerna om partnerskapsavtal står i förordning 1299/2013 art. 13.