Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Ansökningsseminarier i Aalborg och Malmö

Ta chansen att få vägledning och information om att söka stöd och driva Interreg-projekt. Inför 2020 års första ansökningsrunda ordnar vi seminarier på två platser.

Inför ansökningsrundan 2020:1 - som stänger den 7 februari 2020 - anordnar vi två ansökningsseminarier mellan 9.30 – 16.00, på följande datum och platser.

  • 28 november 2019 - Aalborg, Danmark
  • 17 december 2019 - Malmö, Sverige

Varför delta?

Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan (även förprojekt) att delta på ett av ansökningsseminarierna. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till projekt som vill ansöka. Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet med ytterligare praktisk information och rådgivning. Ni har också möjlighet att ha möte vid annan tidpunkt. Ni kan också boka in ett mer allmänt hållet möte om ni inte är redo att ansöka. Det betyder att ni får enas om när ni önskar att ha ert möte.

Förutsättningar i ansökningsomgång 2020:1

En bra bit in i programperioden börjar det nu ta slut på tillgängliga medel inom insatsområdena Innovation, Sysselsättning och de norska så kallade IR-medlen.

Säkra besked om tillgängliga medel har vi först efter höstens möte med Övervakningskommittén den 11-12 december 2019, men vi kan redan nu informera om att det kommer finnas ERUF-medel (för danska och svenska stödmottagare) att söka inom de 2 insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt inom delgeografin Kattegat-Skagerrak.

Det finns naturligtvis alltid möjlighet för norska aktörer att delta i projekt utan den 50-procentiga finansieringen från programmet.

Vad angår förprojekt är det i nuläget möjligt att söka inom alla delgeografier och insatsområden.

Vi återkommer löpande med mer information på interreg-oks.eu.

Anmälan

Senaste anmälningsdag är 25 oktober 2019.

För senare anmälan vänligen mejla sekretariatet direkt: arshia@interreg-oks.eu med information om namn, organisation, e-mail, projektnamn, om projektmöte önskas, om lunch önskas, specialkost.

Varmt välkommen

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak