Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Du kan påverka framtidens Interreg-program

Hur ska inriktningen se ut för EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak under 2021-2027? Du och och din organisation är välkomna att bidra med era synpunkter.

Processen att utforma Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 leds av 11 regioner i södra Skandinavien. Har du frågor om innehållet nedan, vänligen kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

SVENSKA

Remiss: EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027

11 svenska, danska och norska regioner/fylkeskommuner bjuder nu in intresserade aktörer till att svara på en remiss om inriktningen av det framtida EU-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) 2021-2027.

Vi ber er att senast den 7 december besvara detta elektroniska frågeformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regionerna/fylkeskommunerna har tagit fram ett första förslag till nytt ÖKS-program i nära samarbete med EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Erhvervsstyrelsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ÖKS Förvaltande myndighet och Gemensamt sekretariat samt Norsk förvaltande organisation.

Partnerskapsprincipen och aktörsinvolveringen är en viktig del i detta arbete, och flera nyckelaktörer har involverats i framtagningen av förslaget.

Remissen består av följande delar:

 • Uppgifter om svarande organisation (obligatoriska av redovisningsskäl)
 • Övergripande inriktning
 • 4 tematiska avsnitt utifrån respektive politiskt mål (PO1-4)
 • Strategisk miljöbedömning

Remissen finns i svensk Länk till annan webbplats., dansk Länk till annan webbplats. och norsk Länk till annan webbplats. version, medan fördjupningsdokumenten är skrivna på ett av de tre språken med förtydliganden av begrepp på övriga språk.

Vid frågor om innehållet kontakta projektledare eskil.martensson@skane.se.

Vid tekniska frågor kontakta projektsekreterare isabel.poli@skane.se.

Vänliga hälsningar från de 11 ÖKS-regionerna

Region Halland, Region Skåne, Västragötalandsregionen

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjaelland

Agder fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune

DANSK

Høring: EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027

11 svenske, danske og norske regioner/fylkeskommuner inviterer nu interesserede aktører til at svare på en høring om retningen for det fremtidige EU-program Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2021-2027.

Vi beder dig om at besvare dette elektroniske spørgeskema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senest den 7. december.

Regionerne/fylkeskommunerne har udarbejdet et første forslag til et nyt ØKS-program i tæt samarbejde med EU-Kommissionen, det svenske Näringsdepartement, Erhvervsstyrelsen, det norske Kommunal- og moderniseringsdepartement, ØKS forvaltende myndighed og fælles sekretariat og den norske forvaltende organisation.

Partnerskabsprincippet og involvering af interessenter er en vigtig del af dette arbejde, og flere nøgleaktører har været involveret i udviklingen af ​​forslaget.

Høringen består af følgende dele:

 • Oplysninger om din organisation (obligatorisk af hensyn til dokumentationskrav)
 • Overordnet fokus
 • 4 tematiske sektioner baseret på hvert politiske mål (PO1-4)
 • Strategisk miljøvurdering

Høringen er tilgængelig på svensk Länk till annan webbplats., dansk Länk till annan webbplats. og norsk Länk till annan webbplats., mens de dybdegående dokumenter er skrevet på et af de tre sprog med præciseringer af begreber på andre sprog.

Ved spørgsmål til indholdet kontakt Henrik Jensen henrik.jensen@ru.rm.dk.

Ved tekniske spørgsmål kontakt projektsekretær isabel.poli@skane.se.

Venlige hilsner fra de 11 ØKS-regioner

Region Halland, Region Skåne, Västragötalandsregionen

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland

Agder fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune

NORSK

Høring: EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027

11 svenske, danske og norske regioner/fylkeskommuner inviterer interesserte aktører til å svare på en høring om innretningen på det fremtidige EU-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2021-2027.

Vi ber dere om å besvare det elektroniske spørreskjemaet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innen 7.desember.

Regionene/fylkeskommunene har utarbeidet et første forslag til nytt ØKS-program i nært samarbeid med Europakommisjonen, det svenske Næringsdepartementet, den danske Erhversstyrelsen og Kommunal- og moderniseringspepartementet, samt forvaltningsmyndigheten Tilväxverket i Sverige og Norsk Forvaltende Organisasjon i Viken fylkeskommune.

Partnerskapsprinsippet er en viktig del av dette arbeidet, og flere nøkkelaktører med interesser og kunnskaper innenfor de tematiske prioritetene har vært involvert i utviklingen av forslaget.

Høringen består av følgende deler:

 • Opplysninger om responderende organisasjon (obligatorisk av dokumentasjonshensyn)
 • Overgripende innretning
 • 4 tematiske avsnitt på grunnlag av respektive politiske mål (PO1-4)
 • Strategisk miljøvurdering

Høringen finnes i svensk Länk till annan webbplats., dansk Länk till annan webbplats. og norsk Länk till annan webbplats. versjon, mens fordypningsdokumentene som er lenket opp i skjemaet er skrevet på ett av de tre språkene – med tydeliggjøring av visse begreper på øvrige språk.

Ved spørsmål om innholdet, vennligst kontakt: Jon Halvard Eide Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Ved tekniske spørsmål, kontakt prosjektsekretær isabel.poli@skane.se.

Med vennlig hilsen fra de 11 ØKS-regionene

Region Halland, Region Skåne, Västragötalandsregionen

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland

Agder fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune