Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Godkänt för 16 nya brobyggarprojekt

Nu kan en ny grupp brobyggarprojekt sätta igång sitt arbete. Av 25 sökande projekt har 16 fått klartecken.

– Med dessa 16 projekt godkända är projektmedlen för den här programperioden i princip slut. Det är med lite vemod, men framförallt tillförsikt som vi tillsammans med de sista brobyggarprojekten går över bron till nästa programperiod, säger programchef Magnus Schönning.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks brobyggarprojekt är en slags förprojekt som ska ligga till grund för kommande, fullskaliga projekt. De kallas brobyggarprojekt för att de också bygger en bro till det kommande Interreg-programmet som öppnar för ansökningar under 2022.

– De brobyggarprojekt som nu får godkänt kommer, förutom att uppnå goda projektresultat, förhoppningsvis också ha en kortare startsträcka till att sedan driva fullskaliga projekt i nästa programperiod, säger Magnus Schönning.

De 16 projekt som nu godkänts får som mest 50 000 euro vardera i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, totalt över 750 000 euro. Majoriteten av projekten, elva stycken, faller inom insatsområdet Innovation, tre inom Grön ekonomi och ett vardera inom Transport och Sysselsättning.

Arbete pågår

Samtidigt som brobyggarprojekten startar fortsätter arbetet med att rigga starten för det nya programmet.

– Vi är i färd med att färdigställa programförslaget som EU-kommissionen ska ta ställning till. Samtidigt fortsätter mina medarbetare att informera och ge de svar vi kan om projektstöd inom det nya Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Håll utkik i nyhetsflödet, säger Magnus Schönning.