Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan gå en grønnere fremtid i møde

I alt har syv projekter søgt støtte hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak til årets første ansøgningsrunde. Projekterne søgte midler inden for indsatsområderne Grøn Økonomi, Innovation og Transport.

- Vi er begejstrede for, at så mange projekter har søgt støtte inden for tre af de fire indsatsområder.

I denne ansøgningsrunde har ingen projekter søgt midler inden for indsatsområdet Beskæftigelse, da der er begrænset midler tilbage.

Tilsammen søger de syv projekter 8,6 millioner EURO af de oprindelige 127,6 midler for denne programperiode. To projekter med norske projektejere søger knap 450 000 euro af de norske IR-midler.

Tre projekter inden for indsatsområdet Grøn Økonomi søger tilsammen midler for 4,9 millioner EURO fra ERUF.

De syv nye indkomne ansøgninger vil blive behandlet i løbet af foråret og efterfølgende præsenteret Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Styre- og Overvågningsudvalg. Den endelige beslutning om, hvilke projekter der får støtte, træffes i juni 2020.