Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Lämna dina synpunkter på Min Ansökan

Du som jobbar i ett Interreg-projekt har möjlighet att lämna synpunkter på Min Ansökan.

Svara senast den 10 september på enkäten om e-tjänsten Min ansökan och hjälp till att minska den administrativa bördan.

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur elektroniska system för datautbyte (e-Sammanhållningssystem) används i medlemsstaterna och hur användarvänliga och effektiva dessa system är. Enkäten är utformad av en konsultbyrå i Litauen på uppdrag av EU-kommissionen.

När du öppnar enkäten kan du välja vilket av EU-språken du vill ha enkäten i.

Svara här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries Länk till annan webbplats.