Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nya beräkningar: norska projektaktörer kan få stöd

Det första beskedet var att de norska IR-medlen inte räcker till fyra nysökta projekt med norska aktörer. Men efter nya beräkningar kan Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ge glädjande besked.

- Etter min bedømning har vi råd til samtlige prosjekt med norske partnere, säger Hege Vigdal som är ekonom hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

I den ursprungliga beräkningen fanns 1 miljon euro i den norska IR-medelspotten. De fyra projekten sökte tillsammans 1,5 miljoner euro. Att pengarna räcker för att kunna bevilja alla sökta projekt gläder programchef Magnus Schönning.

- Det känns väldigt skönt att vi kan bereda samtliga projekt helt utifrån deras kvalitet. Nu har vi full täckning i potterna och kan fokusera på hur väl projekten når upp till våra urvalskriterier, säger han.

Under hösten bereds alla nio inkomna projekt från ansökningsomgång 2019:2. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styr- och övervakningskommittéer kommer i december att besluta om vilka projekt som ska få stöd.