Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nytt om statsstöd och horisontella kriterier i handboken

Den digitala handboken för projekt har uppdaterats med viktig information gällande statsstöd och horisontella kriterier.

Horisontella kriterier är ett helt nytt avsnitt som ger en beskrivning och vägledning till arbetet med de tre horisontella kriterierna som projekten bedöms utifrån. I avsnittet ingår också en modell för hur en jämställdhetsanalys kan genomföras. Läs avsnittet om horisontella kriterier.

Gällande statsstöd har "Tillämpning av gruppundantag" uppdaterats med skrivningar om möjligheter till stöd för "Forsknings- och utvecklingsprojekt" samt "Samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete".