Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Processen påbörjad för ett nytt Interreg-program

Region Skåne tar ledarrollen när ett nytt Interreg-program ska formas för fortsatta samarbeten över gränsen mellan 2021 och 2027.

– Även om många saker fortfarande är oklara måste vi börja med programskrivningsprocessen nu för att hinna i tid, säger Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg på Region Skåne.

Det handlar om att forma en fortsättning på de Skandinaviska ländernas hållbara tillväxtsamarbete över gränsen via EU:s Interreg-program. Nuvarande programperiod i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak sträcker sig mellan 2014 och 2020, även om projekten inte behöver avslutas förrän den 30 september 2022.

Vid mötet i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Övervakningskommitté fick Region Skåne grönt ljus för att föra processen mot ett nytt Interreg-program framåt, i nära samarbete med de andra regionerna i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

– En dialog är påbörjad med svenska, danska och norska regioner, säger Eskil Mårtensson.

Regionernas strategier används

En politisk beslutsgrupp kommer att bildas för att fatta viktiga beslut om prioriteringar och vägval för ett nytt program. En gemensam programskrivargrupp, kallad Joint Programming Committee och bestående av tjänstemän från regionerna, kommer att ge förslag och rekommendationer till den politiska beslutsgruppen.

Första steget blir att se över de befintliga strategier som finns i programområdets regioner, att väga in studier, landrapporter samt erfarenheter från andra aktörer i samhället och från nuvarande Interreg-programs förvaltande myndighet och sekretariat.

– Vi känner oss bättre rustade med underlag och erfarenheter än vid förra programskrivandet, säger Eskil Mårtensson.

I slutet av januari kommer programskrivargruppen att hålla ett uppstartsmöte.

– Till hösten hoppas vi kunna ha ett utkast till remiss som sedan kan skickas ut till berörda aktörer, säger Eskil Mårtensson.

Tidsplan som följer Kommissionens

Europeiska kommissionen deltog under Övervakningskommitténs sammanträde den 12 december och kunde ställa sig bakom processen, baserat på kommissionens egen tidsplan och hur övriga Interreg-program har lagt upp sitt programskrivande. Kommissionen kom också med andra besked.

– Det var glädjande att få bekräftat att kommissionen erkänner de maritima Interreg-programmen som cross-border-program, alltså den typ av program som vi förvaltar idag, säger Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programchef Magnus Schönning.

Fakta

Aktörer som deltar i programskrivandet

Region Skåne leder processen. Övriga svenska regioner är Halland och Västra Götaland.

Danska deltagande regioner är Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland och Nordjylland.

Norska deltagande regioner är de kommande, nybildade regionerna Agder, Oslo, Vestfold og Telemark, samt Viken.

Dessutom deltar danska Erhvervsstyrelsen, svenska Näringsdepartementet, norska Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk förvaltande organisation samt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.